Stiftelsen Diakonovas arbeid i Estland

Rapport fra Stiftelsen Diakonovas arbeid i Estland

Samarbeidet mellom estiske helseinstitusjoner og stiftelsen Diakonova i Norge går til- bake til tidlig på 2000-tallet. Siden den gang har vi hatt gleden av å delta i flere ulike pro- sjekter, alle med det mål å styrke helsetjenesten i Estland og Norge gjennom gjensidig kompetanseutveksling.

Klikk her for å last ned høstrapporten 2015 (pdf)

Klikk her for å laste ned reisebrev fra Ann-Elin Slettahjell vinteren 2016 (pdf)

Det handler om utveksling av ny kunnskap, om innøving og tre- ning på nye ferdigheter og om deling av det vi gjerne kaller generell kompetanse. I denne sammenheng dreier det seg om den enkelte medarbeiders erfaring slik den er et resultat av refleksjon over personlige opplevelser og levd liv.

Det handler også om utveksling av institusjonell erfaring og om utdypet forståelse for de to landenes historie og kultur. Alt dette har skjedd gjennom møtepunkter, enten i Norge eller i Estland. Mange delta- gere har reist mellom de to landene og involverte institusjoner.

Sammen har vi kunnet glede oss over framgang og vekst i arbeidet, men også over nye personlige kontakter og vennskapsforhold. Vi vil ta godt vare på det.

MappeBilder_Estland_v2.jpg

Den foreliggende rapporten er et forsøk på å fange opp noe av dette gjennom dokumen- tasjon og vurdering av ulike aktiviteter. Det viktigste av det som ligger igjen også etter denne siste prosjektperioden, tror vi likevel er å finne i menneskers hjerter – hos pasien- ter og pårørende som opplevde god, helhetlig omsorg i en sårbar fase i livet, ansatte som kjente glede og trygghet over å gi bedre hjelp enn en tidligere var i stand til, og ledere som med stolthet kunne tenke: dette er våre ansatte.

Last ned Rapport fra Stiftelsen Diakonovas arbeid i Estland 2013 (pdf, 4 mb)

Tallinn Diakonale Sykehus

TallinDiakonaleSykehus.jpg

 

Mer om studiene og høyskolen

Høyskolen Diakonova ligger midt på idylliske Fredensborg, sentralt i Oslo. Skolen vår er kjennetegnet ved stor bredde – et variert utdanningstilbud for kirke og samfunn og et markert globalt engasjement.

Les mer her

 

Mandag 8. mai holder Solfrid Raknes et kurs i psykologisk førstehjelp på Høyskolen Diakonova.

Les mer og meld deg på

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr kurs til helsesøstre og jordmødre som mangler rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler, og/eller ønsker en oppfriskning på tema.

Les mer og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her