Diakonova driver en rekke diakonale prosjekter i inn- og utland

Prosjekter

Vår visjon er at stiftelsen Diakonova skal være en sentral drivkraft i arbeidet med å bevare og å utvikle diakonal utdanning og praksis, og i tråd med den er vi engasjert i flere prosjekter i inn- og utland. Både stiftelsen og Høyskolen Diakonova er opptatt av å være i dialog med omverden og har i en årrekke bevisst satset på internasjonalt samarbeid.

Fagutveksling og fagutvikling er sentralt i det internasjonale engasjementet. Prosjektene er konsentrert rundt utdanning av sykepleiere og annet helsepersonell, i tillegg til diakonale prosjekter.

- Det er ikke direkte nødhjelp, men en solidaritetstankegang ligger til grunn. Vi er heller ikke en bistandsorganisasjon, men vi kan bidra med kompetanse og ønsker oss praksisplasser i utlandet. I tillegg kan vi tilby praksisplasser her i landet, sier administrerende direktør Runo Lilleaasen i Diakonova.

Studenter ved Høyskolen Diakonova, som eies av Diakonova, har mulighet både til lange praksisperioder i utlandet som en del av bachelorutdanningen i sykepleie og kortere observasjonspraksisperioder. Det samme gjelder diakonistudentene. Høyskolen samarbeider med sykepleierskoler og helseinstitusjoner i New Zealand, USA, Spania, Brasil, Estland og Indonesia.

Internasjonale prosjekter

IMG_1150.jpg

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Den planlagte fusjonen mellom Høyskolen Diakonova og VID Vitenskapelige Høgskole kan nå bli en realitet.

Les saken her

 

Det er ledig en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor med søknadsfrist 15. mars.

Les mer og send søknad

 

Veledningskurs

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom er for sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide med mennesker som er rammet av kreft, i eller utenfor institusjon.

Les mer og send søknad her

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her