Stans i felles høyskoleplaner

Planene om høyskolesamarbeid mellom Høyskolen Diakonova og Lovisenberg Diakonale Høgskole, er stanset. Årsaken er uenighet om eierskap til skolens bygg.
       

 

 

 

 

Diakonovas styre vedtok 24.august å avslutte prosessen mot felles ny høyskole. Foran: Nestleder Henrik Aass (t.v.) og administrerende direktør Runo Lilleaasen.  

I januar 2010 inngikk eierne av de to høyskolene en intensjonsavtale om å etablere en ny felles høyskole. Et omfattende utredningsarbeid ble satt i gang og ulike arbeidsgrupper samarbeidet i løpet av våren om faglige og praktiske problemstillinger knyttet til en eventuell ny høyskole.  

- Både ideologisk og faglig har det vært stor enighet mellom partene, sier Diakonovas administrerende direktør Runo Lilleaasen.

På ett punkt har eierne derimot ikke klart å komme til enighet, og det er hvorvidt Diakonova skal eie 50 prosent av den nye høyskolens lokaler.

- Diakonova har helt fra starten vært tydelige på at det er en forutsetning for samarbeidet at vi er likeverdige partnere, både når det gjelder drift og eierskap til skolens bygninger, sier Runo Lilleaasen.  

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg har imidlertid ingen ønsker om å selge deler av sin eiendomsmasse i forbindelse med etablering av ny høyskole.  

- Vi ønsker å være medeier av bygningene vi driver virksomhet i, slik vi også er på Lovisenberg Diakonale Sykehus. En ny høyskole bør få optimale forutsetninger for vekst og utvikling og det forutsetter at begge eierne kan ta et tak, sier Lilleaasen.  

       

 

 

 

 

 

 

Studentrådsleder Charlotte Schrøder ved Høyskolen Diakonova tror mye positivt har kommet fram i prosessen mot ny høyskole, selv om planene nå er stanset.

Studentrådsleder Charlotte Schrøder ved Høyskolen Diakonova tror prosessen som er satt i gang i forbindelse med planene om felles, ny høyskole, ikke har vært forgjeves.

- Det er mye positivt som har kommet fram i prosessen, selv om det ikke blir noen ny høyskole i denne omgang. Vi har blant annet fått større fokus på innholdet i utdanningen, både når det gjelder fag og verdigrunnlag, sier hun.

 Schrøder mener også at det prinsipielt sett ville vært best for en ny felles høyskole å være lokalisert på "nøytral grunn" og ikke i en av de eksisterende høyskolers lokaler.

- Hvis vi skulle ha flyttet inn i lokalene til Lovisenberg Diakonale Høgskole, ville vi kanskje ha følt oss som gjester. Et nytt bygg signaliserer større likeverd mellom partene, tror hun.

Høyskolelektor Mona Wiger, som er en av representantene for de ansatte i Diakonovas styre, tror også prosessen har ført mye positivt med seg.

- Vi har sett enda tydeligere hvilke kvaliteter skolen har og vet at Høyskolen Diakonova er liv laga også når vi nå skal fortsette videre på egenhånd, understreker hun.

Tekst/Foto: Susanne Ward Ådlandsvik

Publisert: 25.08.2010 12:15 av Susanne Ward Ådlandsvik

Oppdatert: 25.08.2010 16:24 av Susanne Ward Ådlandsvik
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her