Stiftelsen Diakonova har som formål å utdanne sykepleiere med en klar diakonal identitet

Om Stiftelsen Diakonova

Diakonova er en selvstendig diakonal stiftelelse innen Den norske kirke. Stiftelsen har som formål å fremme diakonal virksomhet bl.a. ved å utdanne dyktige sykepleiere/diakoner med klar diakonal identitet, utøve omsorgsvirksomhet gjennom egne institusjoner eller på annen måte, og arbeide med oppgaver som kan fremme og styrke kirkens diakoni i menighet og samfunn.

I 1916 startet Stiftelsen Menighetsøsterhjemmet sykehus og sykepleierutdanning i Rosenborggata i Oslo. Allerede i 1868 hadde Cathinka Gullberg begynt utdanning av diakonisser. Noen av disse begynte i menighetene for å hjelpe folk som ikke fikk plass på de får sykehus som fantes. Diakonissehuset hadde kortere kurs for disse menighetsdiakonissene.

I 1906 startet Anna Skavang Olsen en forening for disse – Lutherske menighetssykepleieres forening, og arbeidet for å etablere egne utdanning begynte.

I 1916 – 14. oktober ble det første kullet på 12 tatt opp ved Menighetssøsterhjemmets sykepleierskole. Etter hvert vokste kullene til 30 elever, og i dag tar vi opp 100 nye studenter hvert år.

I 1972 etablerte Menighetssøsterhjemmets sykepleierskole utdanning av diakoner ved Norsk Diakonihøgskole sammen med Bergens Diakonissehjem og Diakonissehuset Lovisenberg.

1980-tallet ble alle sykepleierskoler omgjort til høyskoler, og så skjedde også med Menighetssøsterhjemmets Høgskole.

A_1050017.jpg

Fordi virksomheten vokste, med flere studenter og planlegging av nye studietilbud, flyttet Høgskolen i 1998 til større lokaler i Linstows gate 5, like ved Slottsparken. Samtidig etablerte Høgskolen sin egen diakoniutdanning etter at Norsk Diakonihøgskole ble nedlagt.

  • 2000 ble Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom etablert.
  • 2002 ble Helsesøsterutdanning etablert,
  • 2004 ble Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom etablert.
  • 2009 ble Videreutdanning til hygienesykepleier etablert.

I 2002 fikk Høyskolen sin første doktorgradsstipendiat og etter dette har Høyskolen sammenlagt seks stipendiater (i 2010).

I flere år har det vært arbeidet med å skifte navn på Menighetssøsterhjemmets Høgskole. 1.februar 2005 ble navnet endret til Høyskolen Diakonova.
Fredensborgveien.jpg

I 2005 fikk Menighetssøsterhjemmets Høgskole nytt navn: Høyskolen Diakonova.

Hvorfor skifte navn på en Høgskole som er nesten 100 år gammel? I flere år har spørsmålene blitt stilt: Søster – utdanner dere bare kvinner? Menighet – utdanner dere bare til menigheter? Hjemmet – må alle bo der? Disse og mange andre spørsmål skapte behovet for et nytt navn.

Hva skulle det nye navnet være? Etter en lang og spennende navneprosess ble forslag til navn og logo vedtatt i Hovedstyret for Stiftelsen Menighetsøsterhjemmet i desember 2004, og selve navnskiftet skjedde 1. februar 2005. Det nye navnet ble høytidelig lansert for studenter, ansatte og inviterte gjester tirsdag 01. februar.

Hva betyr så navnet? Det er sammensatt av ordene Diakoni og nova

Diakoni står for kristen nestekjærlighet i tjeneste for medmennesket –å møte mennesker som trenger hjelp med omsorg og barmhjertighet.. Jesus viser gjennom både sitt liv og sine fortellinger hva dette dreier seg om. Fortellingen om den barmhjertige samaritan viser oss muligheten til å velge å ikke se, bare gå forbi og muligheten til å velge å stanse opp… …for å se mennesket og til å møte behov.

Nova betyr stjerne, nyskapning. Ved denne institusjonen har det skjedd en nyskapning hele veien opp gjennom historien. Mennesker tok kallet på alvor og stilte seg til rådighet, stilte seg til tjeneste. Nova peker også på diakoni som ledestjerne – og ledetråd, stjernen som lyser og viser vei og hjelper med å finne retning og å finne frem…

Logoen er formet som et skjold med korset i sentrum. Fra korset sprer det seg stråler ut, og rødfargen er fremdeles der, kjærlighetens røde farge, på samme måte som i menighetssøstrenes gamle logo. Skjoldet lar strålene stråle videre, med åpenhet mot omverden. Skjoldet symboliserer kamp samtidig som det vitner om tilhørighet. Kamp for mennesket, kamp mot ondskapen – tilhørighet og logo med korset i sentrum. Det kristne symbolet og samtidig et internasjonalt symbol for helsetjeneste. Stråler som sprer seg, stråler som inviterer og som åpner for dialog…

Slik ser vi det nye navnet og den nye logoen som en naturlig utvikling videre, fra det som har vært og fram imot det som skal komme. …og fremdeles med en himmel over livet ...

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her