Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse til studium i Kristen sjelesorg

Søknad om opptak på bakgrunn av realkompetanse til studium i Kristen sjelesorg

 • Søker må være 25 år eller eldre i opptaksåret.
 • Søker har ikke generell studiekompetanse.
 • Søker må dokumentere minimum 5 års relevant fulltids yrkespraksis. Ulønnet arbeid og organisasjonsarbeid med relevans for studiet kan også vektlegges. Deltid vil bli regnet om til heltid der det er mulig. Deltid vil bli regnet om til heltid der det er mulig for stillingsprosenter fra og med 50% og oppover.
 • Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.
 • For å være kvalifisert må søker skrive en egenerklæring på ca. to sider hvor det på en tilfredsstillende måte gjøres rede for:
  • Motivasjon for å søke studiet.
  • Hvorfor og hvordan søker mener å kunne gjennomføre studiet. 
  • Spesielle egenskaper og interesser som er relevant for studiet.

Selv om en søker får godkjent realkompetanse for et studium, betyr det ikke at studieplass tildeles automatisk. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak på grunnlag av poengberegning

Du kan lese mer om opptakskrav og andre måter å komme inn på  høyere utdanning uten generell studiekompetanse på Samordna opptak sine sider

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her