Fordypningskurs Helsesøster som samfunnsaktør ved Høyskolen Diakonova 2017

Fordypningskurs Helsesøster som samfunnsaktør ved Høyskolen Diakonova 2017

Helsesøstre utgjør hovedtyngden av bemanning i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi yter tjenester til 1⁄5 av Norges befolkning. Pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenesten er dermed i stor grad avhengig av kompetansen hos helsesøstre.

Vi har derfor et særskilt ansvar for å vedlikeholde og utvikle egen fagkompetanse. Våre brukere –1,2 millioner barn, unge og deres foreldre – må være trygge på at de møter helsesøstre med oppdatert kunnskap, som jobber i tråd med rådende faglige anbefalinger og etter prinsippene for kunnskapsbasert praksis.

Skal vi lykkes med å få flere helsesøstre til å være tydelige samfunnsaktører, trenger vi dere som ambassadører for tilbudet – både blant medlemmer i lokalgruppene, og blant kolleger og ledere i kommunen. Kurstilbudet er utviklet som en forlengelse av prosjektet "Pilot helsestasjon- og skolehelsetjeneste" i regi av Landsgruppen av helsesøstre.

Kurset skal gi dere kunnskap og erfaring som dere vil ha nytte av i daglig virke som helsesøstre, som ledere og som faggruppeledere.

Om kurstilbudet
Kurset vil gå over to uker med forelesninger, oppgaver og gruppearbeid 8 av dagene og studiedager de andre dagene. Modulen gir 10 studiepoeng på masternivå eller kursbevis. Kurset gjennomføres ved Høyskolen Diakonova uke 45 og 46 i 2017.

Målgruppe for kurset: Helsesøstre.

Hva koster det?
Kr. 3500 for hele kurset. Studiepoeng utløses ved deltakelse på alle dager, samt innlevering av skriftlig arbeid. Dersom du ikke ønsker å innlevere skriftlig arbeid vil du få kursbevis. Kurset er søkt godkjent i NSF i forbindelse med godkjenning til klinisk spesialist.

Påmeldingsfrist er 18. oktober 2017

Hva inneholder kurset?

Klikk her for å se hele timeplanen

Politiske og administrative systemer

 •   Organisering lokalt og nasjonalt
 •   Saksgang
 •   Budsjett – og beslutningsprosesser
 •   Premissleverandør i egen organisasjon

Kvalitet og internkontroll

 •   Faglig forsvarlighet og god praksis
 •   Hva har helsesøster lov og anledning til
 •   Lojalitet/tjenestevei
 •   Rollen som talsperson

Kommunikasjon og påvirkning

 •   Hvilke arenaer finnes
 •   Hva er viktig
 •   Hvem gjør hva
 •   Tydelig, modig og stolt
 •   På vegne av hvem

Lov og rammeverk

 •   Dokumentasjon
 •   Melde avvik
 •   Planverk

Hvor holdes kurset?

Høyskolen Diakonova. Klikk her for kart og veibeskrivelse

Hvordan melder jeg meg på kurset?

Hvis du ønsker å gjennomføre kurset for kursbevis uten 10 studiepoeng på masternivå kan du Klikke her for å melde deg på


Hvis du ønsker å gjennomføre kurset for å motta 10 studiepoeng på masternivå må du bruke SøknadsWeb

Registrering for dette kurset via søknadsweb er nå aktivert:

Å registrere din søknad om opptak har 5 korte steg, etter at du har registrert deg som bruker på Høyskolen Diakonovas SøknadsWeb:

 1. Profil: Legg inn din kontaktinformasjon.  Du kan også gi tillatelse til at Høyskolen Diakonova kan hente dokumentasjon digitalt på din utdanning fra andre norske høyskoler og universiteter via utveksling av eksamensresultater.
 2. Velg opptak: Du skal velge ”Opptak til enkeltemner (kortere kurs)”.
 3. Søk: Legg til det kurset/enkeltemnet du ønsker å søke opptak til.
 4. Dokumenter: Last opp dokumentasjon på bachelor i sykepleie (eller tilsvarende utdanning) og autorisasjon. Vi godtar bare disse filformatene: PDF, JPG/JPEG, PNG, GIF.
 5. Kvittering: Søknaden er levert. Vi vil svare på søknaden din så snart som  mulig.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med førsteamanuensis Nina Olsvold for mer informasjon. E-post: nina.olsvold@diakonova.no eller telefon 470 11 072

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her