Ved Høyskolen Diakonova kan du utvikle deg både faglig og personlig

Høyskolen Diakonova

Høyskolen Diakonova ligger midt på idylliske Fredensborg, sentralt i Oslo. Skolen vår er kjennetegnet ved stor bredde – et variert utdanningstilbud for kirke og samfunn og et markert globalt engasjement.

A_1050479.jpg

Vi ønsker også å representere dybde for deg som student. Med det mener vi at du skal gis muligheten til å utvikle deg både faglig og personlig. Du skal erverve deg nødvendig teori og yrkesspesifikke ferdigheter. Samtidig ønsker vi å legge til rette for at du skal styrke din personlige kompetanse som en basis for yrkesrollen. Du skal bli god til det rent faglige som kjennetegner profesjonen din. Og samtidig skal du utvikle deg i forhold til det som har å gjøre med å være god  – egenskaper som har med medmenneskeligheten å gjøre. Med andre ord er vi opptatt av en profesjonalitet som både har fokus på utdanning og dannelse – at du skal kjenne deg utfordret som helt menneske.

En av våre styrker er at vi ikke er noen stor skole. Vi håper at du skal kjenne deg sett som student og at våre grunnverdier er noe som preger skolens miljø. Vi har også et eget samtaletilbud for alle studenter – og et kapell for den som opplever et slikt rom som naturlig for seg. 

Biblioteket_1.jpg

TeresaNYmed_hvit_marg.jpg

Bachelorgradsstudier

Bachelorgradsstudiet i sykepleie

 

Mastergrad og Videreutdanninger i sykepleie

Master i sykepleie med kommunehelsetjenesteperspektiv - fordypning helsesøster

Kreftsykepleier

Nyresykepleier

 

Diakoniutdanninger

Kristen sjelesorg

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her