Praktiske forhold før og etter utenlandsopphold

Før utreise

•    Møte på forberedelses- og informasjonsmøter for studenter som skal ta studier i utlandet. Møtene er obligatoriske.
•    Sjekker at passet ditt er gyldig i 6 måneder etter hjemkomst
•    Enkelte land krever visum, dette må du ordne med
•    Ved utenlandsopphold utenfor Europa er det anbefalt at du vaksinerer deg mot enkelte sykdommer. Her finner du en oversikt over anbefalte vaksiner.
•    Bestill time for prøvetaking av MRSA/Tuberkulose ved hjemkomst, gjelder ikke ved studier Norden.
•    Når du reiser ut som student fra Høyskolen Diakonova er du forpliktet til å informere om reiserute, pårørende og dine kontaktopplysninger.
•    Norske statsborgere som mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning til studier i utlandet, er automatisk medlem av folketrygden.
•    Må ha gyldig reiseforsikring for hele utenlandsoppholdet.
•    Når du er på studieopphold i land utenfor Norden må du melde til norsk ambassade eller konsulat om din tilstedeværelse i landet.
•    Diakonova har en beredskapsavtale med Sjømannskirken, hvor studenter kan få oppfølging ved kriser og ulykker.

Finansiering

Lånekassen

Du kan søke Statens Lånekasse om støtte for godkjente studier i utlandet med varighet på minst 4 uker.

Oppholdet må være godkjent av Diakonova som en del av utdanningen du er i gang med. Oppholdet i utlandet må være på fulltid og ikke føre til at du blir forsinket i utdanningen din ved Diakonova.

Du kan søke om støtte til delstudier utlandet først når du har fått bekreftet opptak ved det utenlandske lærestedet og bekreftelse fra Diakonova på at oppholdet i utlandet er faglig godkjent. Søknader før denne bekreftelsen er mottatt vil ikke bli behandlet av Lånekassen.
Skal du betale skolepenger til det utenlandske lærestedet, må du legge ved offisiell dokumentasjon fra det utenlandske lærestedet som viser hvor mye du skal betale i ”Tuition fees”. Husk at du må betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved Diakonova, for å kunne motta støtte fra Lånekassen.

Andre mulig stipendordninger

Erasmus + er EU’s utdanningsprogram og gjennom dette programmet kan du få støtte til studieopphold i Europa. Hvis du ønsker å ha et studieopphold i Europa gjennom Erasmus +, må du først sjekke hvilke avtaler Diakonova har med andre utdanningsinstitusjoner i Europa.

Legathåndboken gir en oversikt over private stipend og legatordninger i Norge.

Etter utvekslingsoppholdet

•    Studenten er selv ansvarlig for å gjennomføre test for MRSA og Tuberkulose umiddelbart etter hjemkomst. Timen hos fastlege må være bestilt før du reiser.
•    Prøvesvar må leveres senest dagen før ny praksisperiode starter. Ved manglende innlevering er konsekvensen at studenten ikke kan starte i praksisstudier.
•    Dersom du har fått stipendmidler fra Erasmus eller Norplus skal du rapportere tilbake om utbyttet av oppholdet til Studieadministrasjonen.
•    Hvis du har erfaringer og informasjon du vil dele med andre studenter som vurderer utenlandsopphold så ta kontakt med studieadministrasjonen
•    Har du tatt et semester i utlandet, må du levere karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet. Det er studentens eget ansvar at det blir registrert.

Spørsmål kan rettes til studier@diakonova.no

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her