Internasjonale samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Område for samarbeid


Augustana College, Sioux Falls, South Dakota, USA.

Student- og lærerutveksling


Bethel University, Department of Nursing, St. Paul, Minnesota, USA.

Samarbeid om FoU

Tallinn Health Care College, Tallin, Estland.


Student- og lærerutveksling

University of Modena and Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italia

Student- og lærerutveksling


The University of Auckland, New Zealand.

Studentutveksling


Queensland University of Technology, Brisbane, Australia

Studentutveksling

University College Cork, Irland

Samarbeid om FOU

Lærerutveksling

University of Illinois, Campus Chicago, USA

FOU-samarbeid

Lærer- og studentutveksling

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her