PhD-kandidater - forskningsområder/tema

PhD-kandidater

Følgende ansatte ved Diakonova er i PhD-løp.


Berntsen, Ida ida@diakonova.no
”Hva er det ved kunsten som fremmer helse?” Student ved Åbo Akademi, Wasa Finland.

Kristina Berg Torskenæs kristina.berg.torskenes@diakonova.no
”The meaning of the spiritual dimension, its importance in holistic nursing and when coping with illness”. Student ved Det teologiske Menighetsfaktultet

Live Nordhagen live.nordhagen@diakonova.no
" PreventADALL- Tobacco Exposure in early life".  Stipendiat ved PhD-programmet på UiO, Medisinsk Fakultet

Disputaser i 2015


Marianne Rodriguez Nygaard
Caring to know or knowing to care? Knowledge creation and care in Deacons’ professional practice in the Church of Norway. Student ved MF
Disputaser i 2011

Disputaser i 2011

Kvarme, Lisbeth
Mestring og livskvalitet. Løsningsorientert metode i skolehelsetjenesten: Kan helsesøster bidra til bedre livskvalitet hos mobbeofre? Student ved UiB.

Disputaser i 2010

Glavin, Kari
"Tidlig intervensjon ved post partum depresjon hos kvinner". Student ved ISH, UiO.
Halvorsrud, Liv
"Utvikling og validering av det norske WHOQOL-OLD instrumentet". Student ved ISH, UiO.

Disputaser i 2008

Kleiven, Tormod
"Intimitetsgrenser og tillitsmakt. Kirkesamfunns forståelse av og handlingsstrategier i møte med anklager om seksuelle krenkelser sett i lys av et diakonifaglig perspektiv". Student ved Det teologiske Menighetsfakultet.

 

 

 

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her