FoU-prosjekter ved Høyskolen Diakonova i samarbeid med praksisfeltet

FOU-prosjekter ved Diakonova studieåret 2015/16 som skjer i samarbeid med praksisfeltet

PROSJEKT

SAMARBEIDSPARTNERE

Eldreomsorg i kommunehelsetjenesten: Systematic observation and   assessment in home health care practice for early identification of functional   decline in older people

Oslo Universitetssykehus blant flere

Styrking av helsetjenester til føde-   og barselskvinner med innvandrerbakgrunn

Grorud Bydel

 

Utvikling av fungerende tiltak ved bekymringsfull vektutvikling i 6-8 årsaldereren

Frogn kommune

 

Prosjekt praksismodell med   to helsesøsterstudenter på en veileder

Flere kommuner/ bydeler

 

Effekten av TIBIR-rådgivning i grupper – forebygging av vold/oppdragervold på barn fra flyktningefamilier

Oppegård kommune

 

Samarbeid med Estland: Miljøterapi   i akuttpsykiatrisk avdeling

Narva Haigla, Lovisenberg Diakonale sykehus

Meningsfull aktivitet gjennom brukemedvirkning   i psykiske helseboliger

Bærum kommune

 

PreventADALL – En forekomstundersøkelse: Bruk av ikke røykbare   tobakksprodukter (ITPR) hos gravide kvinner og ammende mødre: Effekter på foster og det nyfødte barn

Oslo Universitetssykehus, helsestasjoner

 

Gruppebasert undervisning for   beboere i bolig med service

Bærum kommune

 

Ettåringen i barnehage. En   tilknytningsteoretisk basert undersøkelse av hvordan ett år gamle barn   opplever å begynne i barnehage

Bærum kommune

Tidlig støtte til nye familier

Lørenskog kommune

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her