Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Høyskolen Diakonovas primærvirksomhet er å tilby høyere utdanning i fagene sykepleie og diakoni/sjelesorg basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap, utføre forskning og utviklingsarbeid og bidra til kunnskapsformidling i tråd med Lov om universiteter og høyskoler.

A_1050052.jpg

Følgende overordnede mål er blitt gitt i sammenheng med Statsbudsjettet: ”Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet”.

Forskningsstrategien ved Diakonova skal bidra til å nå Høyskolens overordnede mål i forhold til forskning, utviklingsarbeid, utdanning og formidling i samsvar med Diakonovas egenart og overordnet mål for universiteter og høyskoler. Den omhandler ulike virkemidler i arbeidet med å nå målet. Forskningsstrategien er styrende både for utviklingen av institusjonens forskningsaktivitet som helhet og for den enkelte forsker.

IMG_1211.jpg

 

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her