Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Høyskolen Diakonovas primærvirksomhet er å tilby høyere utdanning i fagene sykepleie og diakoni/sjelesorg basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap, utføre forskning og utviklingsarbeid og bidra til kunnskapsformidling i tråd med Lov om universiteter og høyskoler.

A_1050052.jpg

Følgende overordnede mål er blitt gitt i sammenheng med Statsbudsjettet: ”Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet”.

Forskningsstrategien ved Diakonova skal bidra til å nå Høyskolens overordnede mål i forhold til forskning, utviklingsarbeid, utdanning og formidling i samsvar med Diakonovas egenart og overordnet mål for universiteter og høyskoler. Den omhandler ulike virkemidler i arbeidet med å nå målet. Forskningsstrategien er styrende både for utviklingen av institusjonens forskningsaktivitet som helhet og for den enkelte forsker.

IMG_1211.jpg

 

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her