Begrunnelser og klager

Begrunnelser og klager

Begrunnelse for karakterfastsetting

Du har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen.
Ved skriftlige besvarelser må det søkes om begrunnelse til studieadministrasjonen innen én (1) uke etter at sensuren er kunngjort på Studentweb.

Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praksisstudier må krav om begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Begrunnelse skal normalt være gitt innen to (2) uker etter at studenten har søkt. Dersom sensur faller i forbindelse med høytider og ferier, må lengre saksbehandlingstid påregnes.

Skjema for begrunnelse av karakterfastsetting.

Klage på karakterfastsetting

En student kan klage skriftlig over karakteren for sine prestasjoner innen tre (3) uker etter at eksamensresultatet er kunngjort på Studentweb. Der hvor flere leverer felles besvarelse må klage underskrives av samtlige kandidater.

Ved klage på karakter må oppgaven sensureres på nytt. Det benyttes to nye sensorer, hvorav minst en skal være ekstern. Klagen besvares normalt innen fire (4) uker.

Det kan ikke klages på vurdering av praksisstudier, muntlig presentasjoner eller lignende, da de på grunn av sin egenart ikke lar seg etterprøve.
Karakterfastsetting ved ny sensurering er endelig, og kan ikke påklages.

Skjema for klage over karakterfastsetting.

Klage over formelle feil ved eksamen

Klage på formelle feil ved eksamen eller prøve må være levert til Studieadministrasjonen innen tre (3) uker etter at kandidaten er eller burde være kjent med de forhold som begrunner klagen i henhold til universitets- og høyskoleloven 1. april 2005 nr. 15 § 5-2.

Eksempler på formelle feil kan være:
-    spørsmål ved skoleeksamen som omhandler tema som ligger utenfor oppgitt pensum
-    oppgaveteksten eller spørsmål er helt eller delvis kjent på forhånd av en eller flere studenter
-    andre momenter enn oppgitte kriterier for vurdering eller sensorveiledning der en slik finnes, er lagt til grunn for bedømmelse av eksamensbesvarelsene.

Les mer i kapittel 7 om eksamen i Forskrift om studier og eksamen


Er det noe du lurer på angående eksamen, kontakt oss på e-post studier@diakonova.no

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her