Søk etter artikler

Artikkeldatabaser

 

AMED AMED (Allied and Complementary Medicine) dekker alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering m.m.
Norskspråklig veiledning – Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus

 

CINAHL with Full Text

 

CINAHL er en bibliografisk database som inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om
sykepleie og tilgrensende fag, bl.a fysioterapi, ergoterapi og ernæring.
Norskspråklig veiledning – Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus

 

Cochrane

Systematiske oversikter over ulike behandlinger og forebyggende tiltak. Inneholder også verdens største register av kontrollerte studier.
Norskspråklig veiledning – Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus

 

DOAJ

Directory of Open Access (DOAJ) er verdens ledende søketjeneste for Open Access-tidsskrifter. Det kan søkes etter tidsskrifter og enkeltartikler avgrenset på fagområde, lisenser, land osv.

 

EMBASE

EMBASE registrerer artikler fra over 7600 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans) og er et viktig supplement til MEDLINE. Den har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin.
Norskspråklig veiledning – Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus

 

Google Scholar

Søk etter akademisk litteratur

 

Helsebiblioteket                     

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder.
Tilgjengelig på høgskolens nettverk.  Ved pålogging hjemmefra kreves brukernavn og passord.

 

Idunn

Nordiske tidsskrifter på nett

 

McMaster

Et nettverk av rundt 2 000 praktiserende klinikere innen medisin og helsefag, kalt «McMaster PLUS», plukker ut innhold fra de 120 beste tidsskriftene og kildene i verden.

 

MEDLINE 

Verdens største database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap.
Norskspråklig veiledning – Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus

 

Norart

Nasjonalbibliotekets database for norske og nordiske tidsskriftartikler.

 

PsycINFO

Referansedatabase for litteratur innen psykologi.
Norskspråklig veiledning – Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus

 

PubMed

PubMed er gratisversjonen av MEDLINE, verdens største database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap.
Norskspråklig veiledning – Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus

 

SveMed+

SveMed+ er en nordisk database innenfor medisin og helse. Den inneholder referanser til artikler fra ca. 170 nordiske tidsskrifter fra 1977 og fremover, hvorav 27 er norske. Svensk.
Norsk veiledning – Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her