Ressurser til informasjonssøk

Ressurser til informasjonssøk

 

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon. Nettkurset er utviklet i samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Senter for kunnskapsbasert praksis og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

 

Jakten på informasjon

Ressursen er utarbeidet av Medisinsk bibliotek, Oslo Universistetssykehus.

 

VIKO

Viko - Veien til informasjonskompetanse - gir hjelp til informasjonssøk og oppgaveskriving.  Ressursen er utarbeidet av NTNU.

 

PICO (pdf versjon)

Klikk her for word versjon av skjema

PICO er et verktøy som hjelper deg med å gjøre spørsmålet (problemstillingen) tydelig og presis. 

 

Kildekompasset

 

 

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her