Oppgaveskriving

 

Oppgaveskriving 

Retningslinjer for oppgaveskriving

Veiledende beskrivelse av ord og uttrykk som benyttes i ulike oppgaver og eksamener (pdf)

APA-stilen

APA-stilen (American Psychological Association) er en av mange ulike stiler som brukes for referansehåndtering.  Studenter ved Høyskolen Diakonova skal bruke APA-stilen.

Veiledning utarbeidet av Høgskolen i Oslo og Akershus

Kildekompasset

EndNote

EndNote er et program som brukes til å holde orden på litteraturreferanser og til å lage litteraturlister.  Referansene kan importeres fra ulike databaser og er knyttet opp mot Word.

EndNote er tilgjengelig for studenter og ansatte ved Høyskolen Diakonova.

Programvaren EndNote X7 kan lastes ned fra It's Learning.

Veiledning  fra Oslo universitetssykehus

Veiledning  for Mac-brukere fra Universitetet i Bergen

 

 

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her