Nye bøker

Nye bøker pr. 08.09.2015

--------------------------------------------------------------------

Befring, Anne Kjersti: Helsepolitikk og ledelse
Berge, Torkil: Energityvene
Bergem, Anne Kristine: Forstå
Bertelsen, Bjørn Inge: Patologi
Bjørk, Ida Torunn: Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie
Bjørkly, Stål: Aggresjonens psykologi
Brinkmann, Svend: Stå imot
Brudal, Lisbeth F.: Empatisk kommunikasjon
Bråten, Stein: Kommunikasjon og samspill
Busch, Tor: Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter
Bøckmann, Kari: Pårørende i helse- og omsorgstjenesten
Caring for muslim patients
Dalen, Monica: Intervju som forskningsmetode
Drugli, May Britt: Atferdsvansker hos barn
Ekeland, Tor-Johan: Konflikt og konfliktforståelse
Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk
Engelschiøn, Sverre: Pasientjournalloven og helseregisterloven
Eriksen, Thomas Hylland: Kulturforskjeller i praksis
Familier i motbakke
Field, Andy: Discovering statistics using IBM SPSS statistics
Forskningsmetode for sykepleierutdanningene
From vocational to professional education
Giæver, Petter: Lungesykdommer
Grandelius, Bengt: Å sette grenser
Haga, Ole Sverre: Hverdagspediatri
Haugen, Tommy: One size does not fit all
Hilgard's introduction to psychology
Hverdagsrehabilitering
Hwang, Philip: Gruppepsykologi
I hjertet av velferdsstaten
Innføring i forskningsmetodologi
Intensivsykepleie
Istad, Helge: Hjerteboka
Ivarsson, Barbro Holm: MI - motiverende intervju
Karlsson, Bengt: Profesjonell hjelp
Kort om barnevern
Kunsten å utøve sjelesorg (Vol. 2 av: Bergem, Anders: Som epler av gull-
Lund, Ellen Cathrine: Virke og profesjon
Madsen, Ole Jacob: Det er innover vi må gå
Moseng, Ole Georg: Framvekst og profesjonalisering
Nutbeam, Don: Theory in a nutshell
Når verden banker på
Profesjonsstudier
Profesjonsstudier 2
Psykisk helse
Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom
Ramachandran, V.S.: The tell-tale brain
Ribe, Kristin: Ut av selvskading
Ruud, Anne Kirsti: Hvorfor spurte ingen meg?
Salole, Lill: Krysskulturelle barn og unge
Schibbye, Anne-Lise Løvlie: Relasjoner
Strømfors, Gus: Jeg visste ikke at jeg kunne så mye
Teddlie, Charles: Foundations of mixed methods research
Thidemann, Inger-Johanne: Bacheloroppgaven for sykepleierstudenter
Tjade, Trygve: Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer
Tjora, Aksel Hagen: Kvalitative forskningsmetoder i praksis
Trosopplæring for alle?
Trygghetssirkelen
Utviklingspsykologiske teorier
Varvin, Sverre: Flukt og eksil
Yin, Robert K.: Case study research
Aasland, Margrete Wiede: -si det til noen-
Aasland, Margrete Wiede: Barna og seksualiteten
Øverlien, Carolina: Ungdom, vold og overgrep

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her