Stjernø-utvalget taus om private høyskoler

- Jeg vil ikke mene så mye om hvordan de private høyskolene skal organisere seg, sier professor Steinar Stjernø. Han har ledet utvalget som har lagt fram rapporten om ny struktur i høyere utdanning.

 

Et av de mest kontroversielle forslagene fra Stjernø-utvalget går ut på å slå sammen dagens 38 statlige høyere utdanningsinstitusjoner til 8-10 institusjoner. Større og mer robuste enheter vil sikre kvaliteten i høyere utdanning og møte den internasjonale konkurransen, mener flertallet i utvalget. Det viser til at andre land konsentrerer de faglige og økonomiske ressursene i større fagmiljøer. Både i Finland og Danmark fusjonerer institusjonene, og flere land utvikler toppuniversiteter.
- Norsk høyere utdanning er ikke i krise, men står overfor problemer og utfordringer. Ett av problemene er at det ikke finnes en nasjonal strategi for å møte utfordringene, sa Stjernø pressekonferanseen da han presenterte rapporten.

Avventende minister
Også forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland var til stede, men hun var forsiktig med å kommentere de konkrete forslagene.
  Utvalget har jobbet med rapporten siden mai 2006, da det ble oppnevnt av regjeringen. Nå skal utredningen ut på høring med frist i mai. Deretter kommer det trolig en stortingsmelding, men når den eventuelt er klar, vil Aasland ikke si noe om.
  - Dette er en meget viktig debatt, og det er svært viktige spørsmål som tas opp. Derfor vil jeg ikke love noe tidsmessig, sier hun.

Nettverk
Et alternativ til sammenslåing er den såkalte nettverksmodellen, som også drøftes av utvalget. Den innebærer at institusjonene i hver landsdel ikke slås sammen, men at det etableres strukturer for samarbeid og arbeidsdeling i form av nettverk. Nettverkene må også kunne omfatte private høyskoler hvis begge parter er interessert i det, heter det i rapporten.
  Stort mer står det ikke om de private høyskolene i den over 200 sider lange utredningen. Grunnen til det er ifølge Stjernø at de private høyskolene ikke styres av staten på samme måte som de statlige universitetene og høyskolene.

Les hele rapporten på www.stjernoe.no

                         

         

     Professor Steinar Stjernø og Forsknings-  og høyere utdanningsminister Tora Aasland
      Foto:  Anne Kathrine Aambø.        

 

Publisert: 23.01.2008 09:35 av Anne Kathrine Aambø

Oppdatert: 14.02.2008 10:29 av Anne Kathrine Aambø
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her