Etterutdanningskurs i hygienesykepleie

25. - 28. februar arrangerer Høyskolen Diakonova etterutdanningskurs i hygienesykepleie. Påmeldingsfrist er 08.02.2008. Velkommen!

Kurset inneholder følgende tema:
-
ROS analyser i smittevern hvilke metoder finnes, trenger vi evt å få standardisert metode.
- Håndtering av pandemier både i sykehus og sykehjem, hygienesykepleiers rolle. Håndtering av media.
- Revidert MRSA veileder.
- MRSA både i og utenfor helseinstitusjoner, gentyping, hurtigdiagnostikk og smittsomhet.
- Handlingsplan: Antibiotika resistens og smitte i helseinstitusjoner.
- Sterilisering - engangsutstyr og låneutstyr.
- ESBL - produserende tarmbakterier.
- Praktiske utfordringer ved isolering av resistente gramnegative staver.
- Litteratur som er ny siden sist utdanning, en oversikt over lovverk, forskrifter, veiledere.
- Samhandling mellom smittevern i sykehus og sykehjem, er vi på rett veg eller famler vi i blinde?
- De regionale kompetansesentra sin rolle.

Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 23 timer.

Ytterligere informasjon kan fås ved hen­vendelse til seniorrådgiver Marit Stormark, tlf. 22 98 63 77, e-post mailto:marit.stormark@folkehelsa.no

Påmelding skjer pr. e-post til marit.stormark@diakonova.no
Påmeldingsskjema.

Publisert: 11.01.2008 10:40 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 11.01.2008 14:26 av Monica L. Donovan
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her