Etterutdanningskurs i hygienesykepleie

25. - 28. februar arrangerer Høyskolen Diakonova etterutdanningskurs i hygienesykepleie. Påmeldingsfrist er 08.02.2008. Velkommen!

Kurset inneholder følgende tema:
-
ROS analyser i smittevern hvilke metoder finnes, trenger vi evt å få standardisert metode.
- Håndtering av pandemier både i sykehus og sykehjem, hygienesykepleiers rolle. Håndtering av media.
- Revidert MRSA veileder.
- MRSA både i og utenfor helseinstitusjoner, gentyping, hurtigdiagnostikk og smittsomhet.
- Handlingsplan: Antibiotika resistens og smitte i helseinstitusjoner.
- Sterilisering - engangsutstyr og låneutstyr.
- ESBL - produserende tarmbakterier.
- Praktiske utfordringer ved isolering av resistente gramnegative staver.
- Litteratur som er ny siden sist utdanning, en oversikt over lovverk, forskrifter, veiledere.
- Samhandling mellom smittevern i sykehus og sykehjem, er vi på rett veg eller famler vi i blinde?
- De regionale kompetansesentra sin rolle.

Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 23 timer.

Ytterligere informasjon kan fås ved hen­vendelse til seniorrådgiver Marit Stormark, tlf. 22 98 63 77, e-post mailto:marit.stormark@folkehelsa.no

Påmelding skjer pr. e-post til marit.stormark@diakonova.no
Påmeldingsskjema.

Publisert: 11.01.2008 10:40 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 11.01.2008 14:26 av Monica L. Donovan
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her