Avslutning for kull 168

Torsdag 13. september var siste skoledag for studentene ved kull 168. Tradisjonen tro ble vitnemålsutdelingen markert med nattverdsgudstjeneste og festprogram.

Sykepleier Aud Oftestad var dagens festtaler. Hun la vekt på at studentene hadde valgt et spennende yrke med mulighet til å komme i kontakt med alle slags mennesker i alle samfunnslag og i alle situasjoner.  Samtidig er sykepleieryrket preget av uforutsigbar arbeidstid og mange tunge løft. Skyldes dette valget verdiene våre? Oftestad er opptatt av at den teoretiske delen av utdannelsen må bygges inn i vår personlighet. Da er vi til stede i oss selv og kan gi den annen full oppmerksomhet. Under studiet har studentene ervervet kunnskap om å jobbe med seg selv på en spennende og tidkrevende måte. Å arbeide med seg selv gir flere gevinster, vi holder oss levende ved å bli kjent med egne følelser. Samtidig ser vi verden som den er, og kan stille spørsmål. Hun oppfordret sykepleierne til å være engasjerte og ikke likegyldige, og stå opp for de svake i samfunnet. Oppgavene til sykepleierne står i kø, behovene er uendelige.

Maria Nordstrand og Camilla Kivle holdt studentenes tale til høyskolen. Selv om det er en seier å være ferdig, fant de det også trist å forlate Diakonova. De har hatt en strålende tid her sammen medstudenter og lærere. Nordstrand og Kivle pekte på at det viktigste de hadde lært kom fra tiden på observasjonspraksis, hvor lite det skal til for å hjelpe andre. "Helsevesenet er heldig som får oss!" avsluttet de nyutdannende sykepleierne.  

Klasselærer Gunhild Bang roste studentene for å være som mottoet til Norsk Sykepleierforbund - modige, stolte og tydelige. Kull 168 har vært preget av mangfold, varme og vennskap. Kullet har satt spor etter seg. Blant annet innførte de den nå årlige fagdagen og har også fått flyttet en eksamen. Studentene er engasjerte og har vist omsorg for hverandre og for de svake i samfunnet. Bang håper at de tar med seg både mangfoldet og engasjementet ut i arbeidslivet.

Hilsener og taler fra rektor Ann-Christine Fritzønn, avdelingsleder Ragnhild Utgaard Nordahl, studentrådsleder Karin K. Lende og forstander Runo Lilleaasen  gjorde markeringen til en høytidelig seremoni som ble avsluttet med utdeling av roser til hver sykepleier.

Ole Andres Høyberg fra studieadminstrasjonen på Diakonova underholdt gjestene med  flott sang.

Publisert: 14.12.2007 15:35 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 16.12.2007 22:11 av Rannveig R. Andreassen
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her