Høyskolen Diakonova endrer troskravet

Studenter som søker opptak til Høyskolen Diakonova trenger ikke lenger bekjenne kristen tro.

- Kravet om å bekjenne kristen tro ved opptak til skolen hadde sin begrunnelse i at Menighetssøsterhjemmets sykepleierutdanning ble startet som en kirkelig utdanning, sier rektor Ann-Christine Fritzsønn til Menighetssøsteren.

Høyskolen vil nå stille strengere krav til seg selv om å være tydelig på eget verdigrunnlag.

- Tidene forandrer seg, og hovedgrunnen til at vi nå forandrer på dette, er at vi ønsker å flytte kravet fra studentene over på oss selv. Dette handler på ingen måte om at vi endrer på vårt verdigrunnlag, påpeker Fritzsønn.

Kristen tro skal prege utdanningen

Hun understreker at Høyskolen Diakonova bygger på et verdigrunnlag som har sin basis i den kristne tro slik den kommer til uttrykk i Bibelen. Den kristne tro og det diakonale oppdrag skal sette sitt preg på utdanning og studier.

 

- Vi ønsker en høyskole som utfordrer studentene til å jobbe med eget ståsted i forhold til tro og trosgrunnlag. Å arbeide med bevisstgjøring av egne verdier og troshistorie inngår som en del av dannelsen i sykepleierstudiet. Å forholde seg aktivt til åndelige behov og menneskets trosliv er en vesentlig del av den personlige kompetansen hos en sykepleier som er utdannet her. Dette betyr at utdanningen utfordrer studentene i forhold til eget liv og tro, sier Fritzsønn.

 

Særvilkår

I stedet for krav om å bekjenne kristen tro og dokumentere medlemskap i et kristent kirkesamfunn, vil alle som fra 2008 søker om studieplass ved sykepleierstudiet ved Diakonova få et notat kalt ”Særvilkår ved opptak” sammen med søknadspapirene. Her står det hvilket verdigrunnlag høyskolen har. Studentene skal signere på at de er kjent med verdigrunnlaget for den høyskolen de har valgt.

 

- Jeg tror at å gå fra særkrav til særvilkår vil føre til en friskere luft og større åpenhet i forhold til tro ved Høyskolen Diakonova, sier rektoren.

 

 

Publisert: 05.12.2007 13:55 av Kristin Wennemo Malmin

Oppdatert: 5.12.2007 14:52 av Kristin Wennemo Malmin
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her