Nåleseremoni for kull 173

Sykepleierstudentene ved kull 173 skal snart ut i praksis. Tradisjonen tro markerte Høyskolen utdelingen av studentnålene med en egen seremoni som omfattet tente lys, utdeling av bibelvers og med kaffe med hjemmebakt kringle.

Avdelingsleder for sykepleieravdelingen, Ragnhild Utgaard Nordahl, hilste studentene velkommen. Hun fortalte at seremonien var med på å synliggjøre Diakonovas verdigrunnlag og tenkning om sykepleie.

Sykepleiere utdannet ved Diakonova har en felles identitet, preget av tre år ved Høyskolen. Samtidig har enhver sykepleier sin egen sykepleieridentitet. Denne identiteten er i kontinuerlig utvikling. Studentene vil i sitt virke møte mange forskjellige typer sykepleie og tanker rundt sykepleie, som de selv kan være med og påvirke. Diakonova legger til rette for en type tenking som gjør studentene bevisst denne måten å utøve sykepleie på. Høyskolens verdigrunlag; barmhjertighet, nestekjærlighet, solidaritet samt troen på menneskets iboende verdihet er viktig i vår måte å utøve sykepleie på.

Åse Snøtun, forstanderinne ved Menighetssøsterhjemmet, og leder av Menighetssøstrenes Diakonifellesskap hadde også noen ord til de relativt ferske studentene. De har nå vært gjennom undervisning og praktisk prøve, og er klare for å komme seg ut og møte pasienten. Å få komme ut som student fra Diakonova er en tillitserklæring til studentene. Deres holdninger, ferdigheter og kunnskaper er gode nok til å at de kan gå ut i praksis. Der representerer de noe mer enn seg selv, de representerer også høyskolen, Menighetssøsterhjemmet og de som har gått her før dem.

Sammen med nålene fikk studentene et bibelvers hver. De mottok også et spesiallaget nytestamente for helsepersonell fra Norsk Gideon.

Publisert: 02.11.2007 15:20 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 5.11.2007 12:03 av Kristin Wennemo Malmin
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her