Ny bok for helsesøstre

"Fra tanke til handling. Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten" er den første norske læreboken som tar for seg arbeidsmåter, metoder og strategier i helsesøsters arbeid. Boken utkom på Akribe forlag i oktober 2007.

"Fra tanke til handling" tar for seg det vitenskapelige grunnlaget for helsesøstertjenesten, med kunnskapsbasert praksis som et sentralt tema. Boken beskriver noen sentrale arbeidsmåter, strategier og metoder som anvendes i helsesøsters arbeid, og som også ligger i statlige føringer for tjenesten. Etikk i forhold til praksis er også et sentralt tema.

I del 1 av boken blir grunnleggende prinsipper og teorier i helsesøsters arbeid presentert. I del 2 presenteres metoder og arbeidsmåter som er utledet av det teoretiske grunnlaget. Boken avsluttes med et kapittel om spesielle utfordringer som dagens helsesøstertjeneste står ovenfor.

Kari Glavin og Lisbeth Gravdal Kvarme fra Høyskolen Diakonova har sammen med Sølvi Helseth vært redaktører for boken.

Førstelektor Kari Glavin Høyskolelektor Lisbeth Gravdal Kvarme

Publisert: 24.10.2007 09:25 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 9.11.2007 13:33 av Kristin Wennemo Malmin
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her