Ny bok for helsesøstre

"Fra tanke til handling. Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten" er den første norske læreboken som tar for seg arbeidsmåter, metoder og strategier i helsesøsters arbeid. Boken utkom på Akribe forlag i oktober 2007.

"Fra tanke til handling" tar for seg det vitenskapelige grunnlaget for helsesøstertjenesten, med kunnskapsbasert praksis som et sentralt tema. Boken beskriver noen sentrale arbeidsmåter, strategier og metoder som anvendes i helsesøsters arbeid, og som også ligger i statlige føringer for tjenesten. Etikk i forhold til praksis er også et sentralt tema.

I del 1 av boken blir grunnleggende prinsipper og teorier i helsesøsters arbeid presentert. I del 2 presenteres metoder og arbeidsmåter som er utledet av det teoretiske grunnlaget. Boken avsluttes med et kapittel om spesielle utfordringer som dagens helsesøstertjeneste står ovenfor.

Kari Glavin og Lisbeth Gravdal Kvarme fra Høyskolen Diakonova har sammen med Sølvi Helseth vært redaktører for boken.

Førstelektor Kari Glavin Høyskolelektor Lisbeth Gravdal Kvarme

Publisert: 24.10.2007 09:25 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 9.11.2007 13:33 av Kristin Wennemo Malmin
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her