Fagdag

Tirsdag 23. oktober var det studentenes tur til å stå for undervisningen ved Høsykolen Diakonova. Studentrådet ved leder Stig Thomas Bjørklund, Irene Kvalsund og Lisbeth Albertsen ledet studenter og ansatte ved Høyskolen, samt inviterte gjester, trygt gjennom dagen.

Tema for fagdagen var: Studentenes opplevelser i praksis og personlig utvikling. Fokuset var satt på studentenes læring av moral og utvikling av den moralske dømmekraften. Det er mange situasjoner i praksis, der det er uklart hva det moralsk sett er mest riktig å gjøre. Arrangørene hadde satt sammen et spennende program for dagen der det handler om hvordan man på ulike vis kan "arbeide med seg selv" for å utvikle sin faglige og personlige livsstil.

Først på talerlisten var høyskolelektor Karin Hartvigsen, med foredraget: "Studentopplevelser i praksisfelt for utdanningen." Studentenes opplevelser, følelser og reaksjoner knyttet til møte med virkeligheten i praksis, er ofte svært forskjellig fra hvordan erfarne sykepleiere fortolker disse. Studentenes muligheter til å utvikle sitt potensiale for å handle moralsk og etisk mer riktig er ofte avhengig av god veiledning. Risikoen for utvikling av en karakterisert måte å handle på og være på som ikke er forenelig med gode karakteregenskaper og dømmekraft, er tilstede i utdanningsforløpet på ulike måter. Student Irene Kvalsund leste i forbindelse med foredraget sykepleiefortellinger fra praksis. Utdragene tok for seg etiske dilemma, slik studentene ofte opplever disse. Sykepleiestudenten leste opp ulike fortellinger av smertelige opplevelser som på forskjellig vis satte ord på dette.

Eli Rygg var nestemann på talerlisten. Hun snakket om "Retten til å være den man er". Ofte må man arbeide med barnet i seg selv for å kunne forløse gode modningsprosesser. Hun var opptatt av at helt fra vi er små fostre blir vi veiet og målt opp mot andre. Allerede som små barn forstrekker vi oss for å bli godt likt. På denne måten fjerner vi oss fra oss selv. Når får vi lov til å være akkurat som vi er? Eli Rygg mener at kroppen husker alle følelser, og vi må bearbeide disse for å komme videre i livet. Hver og en må vi ta ansvar for å rydde opp i våre opplevelser. Vi må finne tilbake til det indre barnet i oss.

Karsten Isachsen kåserte om "Den som eier problemet, eier løsningen". Han mener samfunnet vårt er veldig opptatt av å plassere skyld, men "det er det samme for skylda hvem som har den...". For å bli et voksent menneske er det nødvendig å oppfylle tre kriterier. 1: Vi må tilgi våre foreldre. 2: Vi må eie vår egen irritabilitet. I stedet for å finne årsak til egne følelser på andres atferd må vi finne en god måte å være sint på. 3: Vi må slutte å bebreide våre medmennesker. På den måten vil vi utvikle oss som mennesker.

Avdelingsleder for sykepleierutdaningen, Ragnhild Utgaard Nordahl, takket studentene for å ha arrangert fagdagen, og roste de for å ha utvist stor kreativitet og engasjement med mange tanker og idèer.

Fagdagen ble avsluttet med gratis konsert av Mr. Andresen senere på kvelden.

        

Karin Hartvigsen
takkes av Stig
Thomas Bjørklund

Eli Rygg ville finne
tilbake til barnet i
oss.

Karsten Isachsen
solgte også egne
bøker

Mr. Andresen på scenen

Bildene fra fagdagen er tatt av student Karin Kverneland Lende.

Publisert: 17.10.2007 07:50 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 2.11.2007 15:42 av Monica L. Donovan
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her