Ny bok om nestekjærlighet

Høgskolelektor Birgit Hildershavn Ellingsrud ved Høyskolen Diakonova kom i høst ut med boken "Nestekjærlighet. Subjekt - subjekt-etikk."

Boken tar for seg det vesentlige i all hjelpekunst. Nestekjærligheten anskueliggjøres gjennom eksempler og drøftinger. Den bygger på Kierkegaards teori om nestekjærlighet og delvis på Kants humanitetsformulering av Det kategoriske imperativ.

Boken henvender seg til folk som ønsker å arbeide med seg selv. Alle som har et hjelpearbeid, vil dra nytte av den. Sentralt her står omsorgsutøvere, men også ledere og lærere. Den er spesielt aktuell for folk i det diakonale feltet. Boken tilsikter en dannelse som er av stor betydning for profesjonelle omsorgsutøvere og andre.

Publisert: 02.10.2007 13:50 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 2.10.2007 14:14 av Monica L. Donovan
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her