Ny bok om nestekjærlighet

Høgskolelektor Birgit Hildershavn Ellingsrud ved Høyskolen Diakonova kom i høst ut med boken "Nestekjærlighet. Subjekt - subjekt-etikk."

Boken tar for seg det vesentlige i all hjelpekunst. Nestekjærligheten anskueliggjøres gjennom eksempler og drøftinger. Den bygger på Kierkegaards teori om nestekjærlighet og delvis på Kants humanitetsformulering av Det kategoriske imperativ.

Boken henvender seg til folk som ønsker å arbeide med seg selv. Alle som har et hjelpearbeid, vil dra nytte av den. Sentralt her står omsorgsutøvere, men også ledere og lærere. Den er spesielt aktuell for folk i det diakonale feltet. Boken tilsikter en dannelse som er av stor betydning for profesjonelle omsorgsutøvere og andre.

Publisert: 02.10.2007 13:50 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 2.10.2007 14:14 av Monica L. Donovan
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her