Diakonova ansetter Kari Gran Bøe som ny Rektor/Administrerende Direktør

På styremøte i Diakonova 12. februar 2013 ble Kari Gran Bøe ansatt som ny Rektor/Administrerende Direktør for Diakonova. Gran Bøe har takket ja til jobben.


Styret i Diakonova underbygger ansettelsen med at Gran Bøe tilfredsstiller alle krav i stillingsbeskrivelsen og er motivert for å ta jobben. I tillegg til at hun er formelt kvalifisert for stillingen ved å ha relevant kompetanse på førstenivå har hun også erfaring fra tilsvarende stilling tidligere, og innehar et solid nettverk innenfor både helsefaglige og kirkelige og diakonale sammenhenger.

Styret understreker også at Gran Bøe har gode personlige egenskaper for lederjobben, god kjennskap til miljøet i Diakonova, og er generelt opptatt av å videreutvikle den diakonale profilen.

Runo Lilleaasen er i dag Rektor/adm. Dir for Diakonova. Han ble ansatt i 1997, og har vært direktør siden 2005. ”Jeg slutter etter eget ønske, og er veldig glad for at vi har klart å få med oss Kari Gran Bøe som ny leder når jeg fratrer. Hun var en sterk kandidat gjennom rekrutteringsprosessen, og jeg kan nå senke skuldrene i visshet om at Diakonova vil være i de beste hender når jeg fratrer”. 

Gran Bøe er opptatt av å videreutvikle Diakonova som en viktig diakonal samfunnsaktør med utdanningsprogrammer som svarer på praksisfeltets behov for solid kompetanse. ”En stor motivasjonsfaktor for meg er å arbeide for gode rammebetingelser som legger til rette for utdanning av verdibevisste sykepleiere og diakoner med høy faglig kompetanse. Det er Diakonova sitt varemerke, og det er jeg stolt over å få lov til å jobbe videre med”.

Gran Bøe vil formelt tiltre 1. juli 2013.
Publisert: 13.02.2013 13:30 av Vidar Brundtland Steder

Oppdatert: 13.02.2013 13:47 av Vidar Brundtland Steder
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her