Avskjed med kull 174

- Det er lov å være underveis selv om dere nå er ferdig utdannet, sa studiedekan Ragnhild Utgaard Nordahl til de ferske sykepleierne fra kull 174 under avslutningsfesten torsdag 16.desember.
                                  
Flotte og festpyntet tok sykepleierne fra kull 174 imot både vitnemål og gode ord da de en drøy uke før julaften kunne feire at tre års bachelorstudier ved Høyskolen Diakonova er over.

Prosjektleder Berit Skjerve ved utviklingssenteret for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune, gratulerte sykepleierne med et godt yrkesvalg og ønsket dem velkommen til en helsesektor i stadig endring.

- Det kan være en utfordring å starte i sin første jobb og mange opplever at arbeidsgiver har altfor høye forventninger. Men forventningene til deg selv kan også være for høye, sa Berit Skjerve i sin hilsen.

Rektor Mardon Breimoen pekte på at det er først i samspillet mellom sykepleier og pasient at kvaliteten på utdanningen kommer til uttrykk. Og at klokskap er noe mer - og annet - enn kunnskap.

- Kunnskap kan du lese deg til, mens klokskap må du leve deg til. Den faglige vet mye, mens den kloke vet hvordan han kan benytte sin kunnskap, sa rektor Breimoen.

Før utdelingen av vitnemål, trakk studiedekan Ragnhild Utgaard Nordahl fram viktigheten av å bevare fokus på etikk, holdninger og verdigrunnlag i møte med pasientene.

- Hvordan møter vi pasienten med verdighet, nestekjærlighet, barmhjertighet og solidaritet?  I tillegg til høy faglig kvalitet, må vi aldri glemme betydningen av disse verdiene, sa Ragnhild Utgaard Nordahl.

 

Publisert: 16.12.2010 16:05 av Susanne Ward Ådlandsvik

Oppdatert: 16.12.2010 16:14 av Susanne Ward Ådlandsvik
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her