Først ut i samhandlingspraksis

Studenter fra Høyskolen Diakonova har syv ukers samhandlingspraksis i Bærum denne høsten. De er pionerer i et helt nytt praksisfelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emery Santillan, Agnes Nsengiyumva, Jostein Thorstensen og Hanne Abrahamsen fra Høyskolen Diakonovas kull 174, er først ute i samhandlingspraksis.  Fra slutten av oktober står tre nye studenter for tur. 

Samhandlingsreformen som ble vedtatt av Stortinget i vår, har ført til økt fokus på hvordan pasienter kan få et mer helhetlig helsetilbud gjennom tetterre samhandling mellom sykehus og kommune. Det er denne samhandlingen de fire studentene fra Høyskolen Diakonova skal få større innsikt i gjennom sin praksisperiode.

Vi møter Diakonova-studentene  en av de første dagene i praksis.  Mye er ennå nytt, men de synes praksisen virker spennende og variert.

- I går fulgte jeg en pasient som ble utskrevet fra sykehuset til rehabilitering, forteller Agnes Nsengiyumva.

Hanne Abrahamsen synes det er verdifullt å få større oversikt over ulike deler av helsetjenesten.

- Vi får se helheten i systemet og det gjør man ikke når man kun jobber for eksempel på én sykehusavdeling, sier hun.

Jostein Thorstensen er enig.

- Vi får innsikt i hele kjeden, fra tilordningen og til de som utfører selve pleien. Deretter kan vi følge med videre og se hva slags oppfølging pasienten får, sier han.

Utnytte ressursene
Førsteamanuensis  Liv Halvorsrud ved Høyskolen Diakonova følger studentene i praksis og tror de vil ha stort utbytte av å se hvordan samhandlingen mellom sykehus og kommune fungerer og hvordan pasientene som trenger fortsatt sykepleie etter et sykehusopphold følges opp.

- Det handler i stor grad om å utnytte ressursene på best mulig måte for pasientene slik at de møter en helhetlig behandlingskjede, sier Liv Halvorsrud.

- Foruten å møte pasienter, får studenten innføring i de formelle og daglige rutinene i samhandlingen mellom sykehus og kommune, legger hun til.

Permanent
Etter ett år er målet at dette kan bli et permanent praksistilbud for våre studenter, sier Liv Halvorsrud.

Hun legger til at studentene også deltar i forskningsbaserte fokusgruppeintervjuer for å utvikle praksisens læringsutbytte og mål. Dette gjennomføres av høyskolelektor Margrete Thorstad og Førsteamanuensis Liv Halvorsrud ved Høyskolen Diakonova.

Samhandlingspraksisen er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune (ved prosjektleder Berit Skjerve),Vestre Viken HF Sykehuset Asker og Bærum (ved helsefagsjef Solveig Tørstad) og Høyskolen Diakonova. 
Prosjektet er finansiert av Koordinatorforum, et samarbeidsforum mellom praksisfelt og høyskole     

   

Publisert: 21.09.2010 14:20 av Susanne Ward Ådlandsvik

Oppdatert: 21.09.2010 15:14 av Susanne Ward Ådlandsvik
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her