Avskjed med kull 173

- Samfunnet har bruk for dere, sa områdeleder Sølvi Karlstad i sykehjemsetaten i sin tale til avgangskull 173 ved Høyskolen Diakonova.

                         

 

Sølvi Karlstad var en av dem som talte til de ferske sykepleierne under avskjedsmarkeringen for kull 173 i juni. Hun pekte blant annet på at sykepleiere har høy status i befolkningen.

- Dere kommer til å oppleve at dere er høyt verdsatt. Samtidig vil dere få en del kjeft, sa Sølvi Karlstad.

Hun håpet at sykepleierne vil møte mange gode rollemodeller når de nå gjør sitt inntog i arbeidslivet.

- Opplever dere gode rollemodeller, vil dere selv utvikle dere til å bli gode rollemodeller for andre.  Vår identitet vokser ved å bli sett. Husk å se kollegene hver dag og gi andre rom til å utfolde seg og blomstre, oppfordret hun.

- Dere blir aldri utlært. Som sykepleiere møter dere etiske utfordringer og dilemmaer hele tiden. Men ikke la dere sløve, vær opptatt av den enkelte pasient hver dag!

Sølvi Karlstad har tidligere vært avdelingssjef ved Hospice Lovisenberg.

Rektor Mardon Breimoen ønsket avgangsstudentene velkommen tilbake til Høyskolen Diakonova, enten til videreutdanning, kurs eller mastergradsstudier som er under planlegging.

- Dere er de viktigste markedsførerne av studietilbudet vårt fremover. De aller fleste studentene som begynner her har hørt om Høyskolen fra noen som har gått her, sa Mardon Breimoen.

 

Publisert: 29.06.2010 15:30 av Susanne Ward Ådlandsvik

Oppdatert: 29.06.2010 16:11 av Susanne Ward Ådlandsvik
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her