- Hawaii anbefales!

Tre Diakonovastudenter har tilbrakt et semester på Hawai’i Pacific University og kommer hjem til Norge med A på eksamen, gode engelskkunnskaper og bedre kulturforståelse.

Tekst/foto: Lill Tone Grahl-Jacobsen

I januar satte tre Diakonovastudenter seg på flyet til Hawaii. Her skulle femte semester av utdanningen gjennomføres på Hawai`i Pacific University. I april fikk bladet Diakonova møte tre sommerbrune, inspirerte og reflekterte sykepleierstudenter i Honolulu. Stine Devold og Birgitte Stokke Johnsen nikker bekreftende når Hanne Tønnesen sier:

- Her har jeg lært mye! Dette er det beste jeg har gjort.

- Det beste vi har gjort, sier Hanne, Stine og Birgitte.
Vi har utviklet oss som mennesker, sier Diakonovastudentene Hanne, Stine og Birgitte.

Smeltedigel

Hawaii er en øygruppe i Stillehavet. Geografisk er den plassert midt mellom øst og vest, og er en kulturell smeltedigel av den østlige og vestlige kulturen. Her har studentene fått mulighet til å bli kjent med hvordan ulike kulturer oppfater og tolker sykdom og helse både i et kulturelt og religiøst perspektiv. Mange søker lykken på Hawaii, men uten arbeid og helseforsikring er det mange som lever i fattigdom og hjemløshet. Studentene har også opplevd disse skyggesidene av de frodige og vakre øyene.

Forbilde for de andre

På Hawai`i Pacific University stilles det stor krav til studentene. Det forventes stor aktivitet under forelesningene, og at de viser hva de kan i praksis. Dessuten får de mange skriftlige oppgaver med korte innleveringsfrister. Dette har gitt studentene lange arbeidsdager og utløst noen tårer, men de har fått belønning for innsatsen. Alle tre kommer hjem med A på eksamen, og dekan og professor Randy M. Caine berømmer Diakonovastudentene for flittighet og sier de er et forbilde for de andre studentene.

- Den første tiden da språket var en barriere, var veldig krevende. Nå som engelskkunnskapene er bedre, har opplegget både på universitetet og i praksis gjort oss mer selvstendige, gitt oss gode studievaner, lært oss å ta mer initiativ og utviklet oss som mennesker, forteller Stine, Birgitte og Hanne.
De er også imponert over lærernes kunnskaper og undervisningsmetoder og synes de har vært gode lagspillere for dem.

Glad for å bo i Norge

Studentene har hatt praksis i psykiatrien og i hjemmetjenestene. De sitter igjen med inntrykk av at det er dyrt å være pasient på Hawaii. Etter sykehusopphold blir det sendt regning med pris på gummihansker, mat, medisiner og andre ting som har vært brukt på pasientens rom under oppholdet. De som har forsikring, får det dekket av forsikringsselskapet, mens de andre dekker det selv.

- Noe annet vi har merket oss, er at det brukes veldig mye tid til dokumentasjon, og at det noen ganger legges mer vekt på å dokumentere hva som er gjort enn å ha fokus på effekten av de tiltakene som er satt inn, sier de tre, som har fått et nytt syn på det norske helsevesenet.

- Ved å oppleve på nært hold hvor vanskelig det er å få helsehjelp uten forsikring, er vi glad for å bo i Norge og for å nyte godt av godene norske studenter har.

Personlig gevinst

-
Har oppholdet gjort dere til bedre sykepleiere?
Studentene tenker seg godt om før de svarer på dette spørsmålet. Birgitte trekker fram kunnskapene de har fått om kommunikasjon, både i forhold til å møte pasienter fra andre land, med et annet språk og kulturforståelse som en viktig erfaring å ta med videre. Stine legger også til at kunnskapen om hvordan helsevesenet drives og oppgaver løses i et annet land, har utvidet perspektivet. Men alle tre er samstemte i at den største gevinsten de sitter igjen med er på det personlige planet.

- Vi har lært mye om oss selv og vi opplever at vi har vokst på disse månedene med store utfordringer både ved å være student i et annet land og ved å bo langt unna familie og venner.

Diakonovastudentene har mye å gjøre i forbindelse med undervisningen
Det har ikke vært noe latmannsliv, men Stine, Hanne og Birgitte angrer ikke et sekund på at de valgte å studere et semester på Hawaii.

Eksotiske

Til tross for lange arbeidsdager, utfordrende praksis erfaringer og noen kvelder med hjemlengsel, svarer de tre i munnen på hverandre at dette ville de gjort om igjen, og de anbefaler på det sterkeste andre studenter til å gjøre det sammen. Hawaii kan tilby et deilig klima, nydelig natur, det er lett å komme i kontakt med mennesker og nordmenn blir sett på som eksotiske. Med et smil om munnen legger de tre studentene til:

- Det er også helt greit å få med oss en A hjem til vitnemålet!

Øvingsposten på universitetet i Hawaii har en menneskesimulator

De tre Diakonovastudentene fikk øve seg på menneskesimulatorer som kan programmeres med ulike sykdommer og brukes på øvingspost ved Hawai’i Pacific University.

UTVEKSLINGSMULIGHETER Studenter på bachelornivå ved Høyskolen Diakonova kan søke om å ta fjerde semester av sykepleierutdanningen ved et utenlandsk universitet eller høyskole. Høyskolen Diakonova samarbeider med Kilroy Education og har samarbeidsavtale med fire universiteter i USA og New Zealand. Bladet Diakonova har møtt tre av studentene som har tilbrakt et semester på Hawaii.


Mor og datter i Hawaii-praksis

Da Randi Stokke Johnsen skulle velge praksissted i forbindelse med helsesøsterutdannelsen på Høyskolen Diakonova, falt valget på Hawaii. En viktig grunn var at datteren Birgitte var der.

Mor ble ferdig helsesøster i mai og datteren blir sykepleier i desember.  Randi (t.h) og Birgitte Stokke Johnsen hadde praksis på Hawaii samtidig.

- I min tid som sykepleierstudent, hadde vi ikke anledning til å ha praksis i utlandet slik studenter har i dag, sier Randi Stokke Johnsen. 

I forbindelse med helsesøsterutdanningen ble hun og de andre på kullet oppfordret til å ta de to siste praksisukene i utlandet, da denne utdanningen vektlegger storbyprofil. 

- Det var ikke vanskelig å velge Hawaii og en viktig grunn var selvfølgelig at jeg fikk anledning til å møte Birgitte, forteller Randi.

En annen viktig grunn er at Hawaii er et kulturelt  konglomerat  da det ligger midt i Stillehavet; der de svært ulike kulturene fra øst og vest møtes.

- Helsesøsteren møter her andre utfordringer knyttet til helsefremmende og forbyggende arbeid enn de vi møter i Norge. Hawaii er en amerikansk stat, noe som innbærer at helsevesenet er bygget på andre verdier. For meg har dette vært to svært spennende og lærerike uker og jeg anbefaler nye studenter å benytte anledningen til å velge praksis i et annet land.  Jeg tror studenter som tar studieopphold i utlandet, får kompetanse som styrker dem til å møte utfordringer i et flerkulturelt samfunn, sier Randi Stokke Johnsen.

 

Publisert: 31.05.2010 09:55 av Inger Eggebø

Oppdatert: 18.02.2011 08:19 av Inger Eggebø
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her