Rekordsøkning til helsesøsterutdanning

Rekordmange har søkt helsesøsterutdanningen med opptak til høsten. Og det kommende høstkullet ved nyreutdanningen vil være det største siden utdanningen startet. Generelt sett har søkertallet ved Høyskolen Diakonova økt siden forrige studentopptak.

Videreutdanning til helsesøster495 har søkt videreutdanning til helsesøster ved Høyskolen Diakonova til høsten. Også videreutdanning til kreft- og nyresykepleie har flere søkere enn tidligere år. Til bachelorgradsstudiet i sykepleie er det til sammen 876 søkere hvorav 83 har Høyskolen Diakonova som førstevalg. I 2009 var antallet førstevalgssøkere 84, mens det totalt sett var 130 flere søkere til bachelorgradsstudiet i år enn i fjor. Høyskolen har 50 studieplasser for bachelorgradsstudenter til høsten.

Populært å bli helsesøster
Helsesøsterutdanningen ved Høyskolen Diakonova har hatt rekordøkning, med 45 flere søkere enn ved forrige opptak. De 495 søkerne må konkurrere om 60 studieplasser.
 – Det er populært å bli helsesøster, sier Turid Sundar, teamkoordinator ved Helsesøsterutdanningen ved Høyskolen Diakonova.
– Det er flott å jobbe med forebyggende og helsefremmende arbeid i forhold til barn, unge og deres familier. Jobben som helsesøster er allsidig og utfordrende, sier hun.
Sundar mener det kan være mange årsaker som ligger bak det høye søkertallet og at det er vanskelig å vite akkurat hva som har ført til økningen.
– Det kan for eksempel ha med høyskolens sentrale beliggenhet å gjøre og at det er et deltidsstudium. Uansett gleder vi oss til neste kull. Det er artig og positivt med det høye søkertallet, sier Turid Sundar.

Nyreutdanningens største kull
Antall søkere til videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom på heltid er 46 (med 25 studieplasser) og 80 på deltid (med 30 studieplasser). Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom har 35 søkere. Det er ennå ikke avklart hvor mange studieplasser det vil tilbys ved nyreutdanningen, men høyskolelektor Mona Wiger konstaterer at det kommende kullet vil være det største siden utdanningen startet i 2004.

Økning for diakoni og sjelesorg
Søkertallene til studier i diakoni og kristen sjelesorg har også hatt en økning siden i fjor. 30 har søkt årsstudiet i diakoni (25 plasser) og 61 har søkt studium i kristen sjelesorg (32 plasser). Begge disse er deltidsstudier over to år.

Publisert: 28.04.2010 17:00 av Inger Eggebø

Oppdatert: 6.05.2010 14:43 av Susanne Ward Ådlandsvik
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her