Vellykket internasjonal konferanse

Høyskolen Diakonova arrangerte i oktober en internasjonal konferanse om sykepleiertjenesten kommunene.

Gjennom konferansen 15. og 16. oktober ble det fokusert på de muligheter og utfordringer som sykepleiertjenesten møter innen kommunehelsetjenesten i menneskets livsløp fra fødsel til død. Konferansen fokuserte på nasjonale utfordringer. Samtidig ble et globalt og internasjonalt perspektiv belyst gjennom gjesteforelesere fra blant annet USA og Norge.

Tilsammen deltok omtrent 90 kvinner og menn, både fra Norge, Storbritannia, Irland, Island og USA. - Evalueringene fra konferansen viser stor tilfredshet blant deltakerne. Det har naturlig nok vært en utfordring for Høyskolen å arrangere en slik internasjonal konferanse, og desto mer gledelig er det at deltakerne har vært fornøyde både med hensyn til det faglige programmet og rammen rundt konferansen som vår administrative stab fortjener en stor takk for. Konferansen har også hatt stor betydning for den videre nettverksbygging innen tema Public Health Nursing, noe Høyskolen på ulike måter vil nyte godt av i tiden som kommer, sier rektor Mardon Breimoen.

I tillegg til inviterte gjesteforelesere ble det arrangert parallellsesjoner med fokus på sykepleierens utfordringer i kommunehelsetjenesten. Det ble også satt av tid til nettverksbygging og utveksling av erfaringer. Besøk i Operaen og festmiddag på Frognerseteren var et tilbud flere av deltakene benyttet seg av under konferansen.

Powerpoint - støtteark fra konferansen:

Astrid Grydeland Ersvik

Marjorie Schaffer - obs! Må åpnes med Adobe Reader.

Mette Dønåsen

Sølvi Helseth

Mary Kalfoss

Rosamund Bryar

 

 

Publisert: 28.10.2009 10:00 av Inger Eggebø

Oppdatert: 19.11.2009 10:21 av Inger Eggebø
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her