Disputas om seksuelle krenkelser

- Du har valgt et tema som berører, og det skal du berømmes for, understreket professor Harald Askeland, som var førsteopponent under Tormod Kleivens doktordisputas fredag 12. desember.

I et nærmest fullsatt auditorium på Det Teologiske Menighetsfakultetet (MF) forsvarte stipendiat
og avdelingsleder Tormod Kleiven ved Høyskolen Diakonova sin avhandling "Intimitetsgrenser
og tillitsmakt" om kirkesamfunns bruk av retningslinjer i møte med seksuelle krenkelser.

I sin innledning roste førsteopponenten Kleivens valg av tema, og mente avhandlingen er en
grundig og vel gjennomført analyse. Han roste også Kleiven for et konsekvent valg av ståsted
med utgangspunkt i den krenkede, og mente det er en styrke at Kleiven står så nært praksis
på feltet.

- Du har valgt et tema som er viktig for Kirkens tillit blant folk. Du berører en sentral nerve i
Kirkens tillit. Arbeidet ditt gir fornyet og fordypet innsikt i dette temaet, sa Askeland.


Andreopponent Terje Torkelsen (t.v) sammen med
Tormod Kleiven under disputasen. I bakgrunnen
ses førsteopponent Harald Askeland.

Vet mer nå
Han viste til at Kleiven i sin avhandling har gjort en svært viktig jobb med å fokusere på
seksuelle krenkelser som handling.

- Du har bidratt til å flytte vår forståelse av seksuelle krenkelser fra noe som har med
seksualitet å gjøre til noe som har med makt å gjøre. Vi vet mye mer etter dette, sa Akseland.

Som opponent hadde han naturlig nok også enkelte innvendinger til avhandlingen, blant annet
i forhold til designet på forskningsprosjektet, som han mente kanskje kunne vært strammere,
samt til anvendelse av teori og begreper.

Andreopponent, førsteamanuensis Terje Torkelsen, berømmet Kleiven for å ha løftet fram en
eksistensiell situasjon for en gruppe mennesker som ikke makter det selv.

- Du setter deres situasjon på dagsorden, og det er et stykke praktisk-teologisk arbeid som det
er stor grunn til å takke deg for, sa Torkelsen, og beskrev avhandlingen som er pionerarbeid.

Prøveforelesninger
Torsdag prøveforeleste Kleiven på MF. Den første prøveforelesningen var over et oppgitt emne:
Hvordan kan normativitet forstås i empirisk diakoniforskning?

Her konkluderte Kleiven med at diakoniens vesen forutsetter at målet er forbedret handlings-
kompetanse, og at empirisk diakoniforskning er bærer av en grunnleggende normativitet.
Den er solidarisk med den svake part, den avdekker og kritiserer undertrykkende forhold,
og analysen forankres i de normene som gjelder for kirken.

Den andre prøveforelesningen var over et selvvalgt emne: Fusjon eller okkupasjon? Forholdet
mellom seksualitet og seksuelle krenkelser sett i et maktperspektiv. Her ga Kleiven en analyse
av hva seksualitet er.

- Det er ikke synonymt med samleie. Det er mye mer: Det er energi som motiverer oss til å søke
kjærlighet, kontakt, varme og intimitet. Seksualitetets innhold har karakter av å være relasjonell,
og seksualiteten forutsetter en dynamikk som kontinuerlig søker maktsymmetri.

Kleiven definerer seksuelle krenkelser som at den som har størst makt i en relasjon mellom to
personer i et asymmetrisk forhold, anvender en seksualisering av relasjonen på en slik måte at
den andres intimitetsgrenser blir krenket.

- Seksualitet og seksuelle krenkelser er vesensforskjellig, men det kan være en prosessuell
sammenheng mellom seksualitet og seksuelle krenkelser, konkluderte Tormod Kleiven.

Hvis du vil lese mer om avhandlingen, så finner du et sammendrag her.

 

Publisert: 12.12.2008 08:35 av Anne Kathrine Aambø

Oppdatert: 15.12.2008 13:05 av Monica L. Donovan
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her