Klare for helsevesenet

Det var mange glade ansikter å se da 35 nyutdannede sykepleiere fra kull 170 ved Høyskolen Diakonova fikk sine vitnemål torsdag.
 
Fornøyde, nyutdannede sykepleiere fra kull 170 med
vitnemål i hånda. (Foto: Monica Larsen Donovan)
Tre av de nyutdannede sykepleierne er menn, de 32 andre er kvinner. Ytterligere 11 studenter fra kullet får sine vitnemål utover våren når de er ferdige med sine endelige eksamener.

Tradisjonen tro var det nattverdsgudstjeneste med forbønnshandling for de nyutdannede sykepleierne før lunsj og festprogram i Misjonssalen. Rektor Mardon Breimoen hadde en hilsen til studentene under gudstjenesten, og forstander Runo Lilleaasen i Stiftelsen Menighetssøsterhjemmet holdt talen. Han tok utgangspunkt i Joh. 1.9. om det sanne lys.

- I innseilingen til Fredrikstad seiler du mot et fyrlys som er plassert i domkirketårnet. Selv om det er bråtevis med lys på Kråkerøy, hjelper ikke det. Du må holde deg til det ene riktige lyset. Sånn er det også i adventstiden. Vi tenner masse lys, men det er det ene lyset det virkelig handler om - Jesus Kristus. Han er lyset både for pasientene og for sykepleierne, sa Lilleaasen i talen sin, og håpet at de nyutdannede sykepleierne ikke glemmer det sanne lyset når de nå skal ut i yrkeslivet.

Ole Andreas Høyberg bidro med flott sang akkompagnert av Hilmar Kristoffersen. Etter lunsjen i kantina på Høyskolen, var det festprogram i Misjonssalen. Der var det avdelingssykepleier Magne Flatlandsmo ved Lovisenberg Diakonale Sykehus som holdt festtalen før de 35 ferske sykepleierne fikk sine vitnemål. Med humor og varme oppfordret han studentene til ikke å knekke nakken - ingen forventer at de skal kunne alt med en gang. Som praksisveileder for flere av dem visste han for eksempel at dette med å sette venflon ikke satt riktig enda...

- Slapp av, mange har vært der før dere, det går bra, beroliget han. Studentene har valgt et yrke som krever mye, de møter en hverdag full av mennesker som trenger omsorg og omtanke. Det er viktig at de nyutdannede sykepleierne også tar vare på seg selv. De har også valgt et yrke som er svært givende, og uendelig fullt av muligheter. De nyere generasjonene sykepleiere har blitt lært opp i å tenke kunnskapsbasert praksis. Flatlandsmo oppfordret dem til å ta med kravene om fagutvikling til arbeidsstedet, og å være stolte over å være de nye sykepleierne.

Kull 170 ved Gro Bøvollen hilste lærerne med et lysbildeshow og en hilsen fra studentene. De mente de var blitt annerledes som mennesker etter å ha fulgt utdanningen de tre årene på Diakonova. De har følt seg sett og ivaretatt, og mottakelsen første skoledag med roseutdeling, mange hjertelige smil og håndtrykk fra lærerne gjorde veldig inntrykk. Fra å være en rosenknopp da de begynte, har studentene i dag åpnet seg og er nå straks klare til å blomstre. Fra Diakonova har de fått med seg at det viktigste er å utøve helhetlig sykepleie, å være hele mennesker, og det har de fått god hjelp til bli på dette studiet.

Også klasselærerne til kullet hadde en hilsen. Solrunn Fjalsett sa hun var inderlig stolte av studentene, og skrøt av engasjementet deres.

- Dette er en klasse det alltid er godt å komme inn i, og godt å være i, sa hun. Kullet har krevd mye, og dermed stimulert til refleksjon og utvikling, sa Fjalsett.

Elisabeth Tennøe kom også med en hilsen. Hun oppfordret dem til å være fullt til stede i det de gjør.
- Vær der du er, brenn for det du gjør, sa hun. 
Også Tennøe var opptatt av nødvendigheten av å ta vare på seg selv og balansen mellom å gi og å motta.

Seremonien ble avsluttet med en hilsen fra Studentrådet ved Irene Kvalsund, og fra Hovedstyret ved Runo Lilleaasen. Som en siste hilsen fra Høyskolen og Diakonifellesskapet mottok alle de nye sykepleierne to roser hver.  

 

 
 

Publisert: 11.12.2008 11:35 av Anne Kathrine Aambø

Oppdatert: 18.12.2008 10:27 av Monica L. Donovan
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her