Doktorgrad om seksuelle krenkelser

Avdelingsleder Tormod Kleiven ved Høyskolen Diakonova har fått godkjent sin teologiske PhD-grad "Intimitetsgrenser og tillitsmakt".Tormod Kleiven er den første doktorgradstipendiaten som har
fullført hele avhandlingen mens han har jobbet ved Høyskolen
Di
akonova. Forskningsprosjektet er gjort innenfor rammene avMenighetsfakultetets doktorgradsprogram.

Forskeren mener at overgripere har brukt tilgivelse som instrument for å dekke over seksuelle krenkelser, og at den krenkedes posisjon må styrkes. Kirkens retningslinjer om hvordan seksuelle krenkelser skal håndteres er for juridisk orienterte, og de tar ikke høyde for at menigheten er et fellesskap som også har en rolle i slike saker, mener Tormod Kleiven.

Hans avhandling er en empirisk analyse og drøfting av ulike kirkesamfunns bruk av retningslinjer i møte med seksuelle krenkelser. Han beskriver hvilken forståelse de har av seksuelle krenkelser, og hvordan denne forståelsen preger praktisk handling. Kleiven tar blant annet et oppgjør med den vekt kirkesamfunn har lagt på jussens definisjoner og prosedyrer.

For mye juss
- Jeg mener retningslinjene i for stor grad har forankret sin forståelse av seksuelle krenkelser og sine prosedyrer for behandling av slike saker innenfor det juridiske fagfeltet. Det betyr ikke at kirken ikke skal ta de juridiske forholdene ved seksuelle krenkelser på alvor og følge opp det, men forståelsen av seksuelle krenkelser må også forankres innenfor det teologiske fagfelt.

 
- Prosedyrene skal først og fremst avklare om tillitsvalgte kan fortsette å ha en tillitsposisjon innenfor kirkesamfunnet. Konsekvensene bør være knyttet til tillit og ikke til straff. Jussen skal avklare om vedkommende har brutt norsk lov. Et oppgjør i teologisk forstand handler i langt større grad om et oppgjør på det relasjonelle nivå, og som tar utgangspunkt i tillitsforholdet mellom mennesker knyttet sammen i et fellesskap.

Viktig begivenhet
- Det er en stor og viktig begivenhet ved Høyskolen Diakonova at vi nå har fått utdannet vår første kandidat med doktorgrad. Vi ser frem til å kunne nyttiggjøre oss hans kompetanse, sier rektor Mardon Breimoen.

Ytterligere to ansatte ved høyskolen planlegger å disputere i 2009 og to i 2010.

Kort historie
Erkjennelsen av at betrodde ansatte og medarbeidere innen kirken med rette ble anklaget for seksuelle krenkelser, vokste fram hos sentrale ledere innenfor kirken på begynnelsen av 1990-tallet. I løpet av de neste ti årene hadde de fleste større kirkesamfunn vedtatt retningslinjer for hvordan de skulle håndtere slike saker.

- Jeg ønsker overhodet ikke bare å kritisere det grundige arbeidet som er gjort med å utarbeide retningslinjer for slike saker. Norske kirkemiljøer har vært i front i Norge når det gjelder å dette på alvor. Kirken har jobbet seriøst og skikkelig med det, og har vist en vilje til å ta problemene på alvor, understreker Kleiven.

Publisert: 09.12.2008 10:30 av Anne Kathrine Aambø

Oppdatert: 12.12.2008 13:17 av Anne Kathrine Aambø
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her