Avtale med Sjømannsmisjonen

Høyskolen Diakonova og Stiftelsen Menighetssøsterhjemmet har inngått en beredskapsavtale med Sjømannskirken.

Avtalen innebærer at Sjømannskirken stiller seg til disposisjon som
en ressurs for studenter og ansatte som oppholder seg i utlandet for
en kortere eller lengre periode.

Sjømannskirken har lokal ekspertise ved 46 enheter i utlandet og
spesialkompetanse ved hovedkontoret i Bergen. Organisasjonen
har tre studentprester i Europa, én i USA og én i Australia.

www.nettkirken.no

www.sjomannskirken.no 

Publisert: 12.11.2008 09:10 av Anne Kathrine Aambø

Oppdatert: 18.12.2008 14:18 av Anne Kathrine Aambø
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her