Avtale med Sjømannsmisjonen

Høyskolen Diakonova og Stiftelsen Menighetssøsterhjemmet har inngått en beredskapsavtale med Sjømannskirken.

Avtalen innebærer at Sjømannskirken stiller seg til disposisjon som
en ressurs for studenter og ansatte som oppholder seg i utlandet for
en kortere eller lengre periode.

Sjømannskirken har lokal ekspertise ved 46 enheter i utlandet og
spesialkompetanse ved hovedkontoret i Bergen. Organisasjonen
har tre studentprester i Europa, én i USA og én i Australia.

www.nettkirken.no

www.sjomannskirken.no 

Publisert: 12.11.2008 09:10 av Anne Kathrine Aambø

Oppdatert: 18.12.2008 14:18 av Anne Kathrine Aambø
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her