Jakt på nye sykepleiere

Norge trenger minst 7.700 nye sykepleiere de neste årene, men regjeringen har ingen konkrete planer for hvordan de skal klare å skaffe så mange nye sykepleiere.

I slutten av august presenterte helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap)
planene for en ny helsereform. Den såkalte samhandlingsreformen skal
gi bedre helsetjenester gjennom styrket samarbeid mellom sykehusene
og kommunene.

Allerede før reformen settes ut i livet har regjeringen er stor oppgave med
å dekke behovet for sykepleiere. Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser
at Norge i 2025 vil mangle minst 7.700 sykepleiere. 

Eldrebølgen 
I siste nummer av Sykepleien bekrefter helseministeren at den varslede
samhandlingsreformen garantert vil føre til behov for flere sykepleiere.

Statssekretær Dagfinn Sundsbø (Sp) i Helse- og omsorgsdepartementet
tror 7.700 er et minimum. Det samme tror professor i helseledelse og rektor
ved Høgskolen i Akershus, Jan Grund.

- Behovet blir også større på grunn av pasientene. Mange av de eldre pasientene
har flere diagnoser og trenger mer pleie, også etter at de er skrevet ut av
sykehusene, sier Grund til Dagsavisen.

Fastsykepleiere
Sykepleierforbundet har foreslått å ansette fastsykepleiere i kommunene.
Tanken er at fastsykepleiere skal jobbe tett opp mot fastlegen, og ha et
spesielt fokus på å unngå forverring av eksisterende sykdom, og hindre
at ny sykdom oppstår. 

Forbundsleder Lisbeth Normann mener fastsykepleiere bør kunne screene
allmenntilstand og helsetilstanden hos eldre, følge opp og foreta opplæring
og undervisning av pasient, pårørende og sykepleiere i kommunen.

Les intervju med sykepleierstudenter ved Høyskolen Diakonova i Dagsavisen:

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article367970.ece

Les mer om samhandlingsreformen her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kampanjer/samhandlingsreformen.html?id=524777

Publisert: 10.09.2008 10:50 av Anne Kathrine Aambø

Oppdatert: 10.09.2008 14:42 av Monica L. Donovan
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her