Flere hender i kreftomsorgen

Heltids- og deltidsstudiet feiret 20. juni avslutningen av videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom

Høyskolelektor Sonja Bakken har vært ansvarlig for deltidsutdanningen. Hun sa at det har vært to arbeidsomme og innholdsrike år. Men det har vært verdt strevet når målet er nådd. 9 deltidsstudenter er nå uteksaminert.

Sykepleie har blitt kaldt den viktigste omsorgsprofesjonen. Den består av mange komponenter og har både et holistisk og et individualistisk perspektiv. Det er et krevende og utfordrende arbeid, sykepleieren står ansikt til ansikt med pasient og pårørende. Sykepleierne vil etterhvert erfare at det er ikke alltid at hode og hjerte kan enes. Men på bakgrunn av den erfaringen de ha oppnådd gjennom studiet er Bakken overbevist om at de vil utvikle den nødvendige kunnskapen.

Høyskolelektorene Jorun Haugslet og Vibeke Bruun Lorentsen har vært ansvarlig for heltidsstudiet med 24 studenter. De hadde også mange gode ord til de nyutdannete kreftsykepleierne. Til tross for at det har vært et strevsomt år har det hele tiden vært en god atmosfære i klasserommet. Studentene har vært positive, engasjert og aktive, noe også eksterne forelesere har gitt tilbakemelding om. Klasserommet har vært fyllt av gode samtaler. Lærerne oppfordret sykepleierne til å ha i mente at ingen er ekspert på pasientens opplevelser, men vi skal møte pasienten og de pårørende der de er. De skal ivareta pasientens grunnleggende behov og gi pasientene trygghet, tillitt, tro, håp og livskvalitet. Til slutt ønsket de studentene tilbake til Høyskolen som praksisveiledere og forelesere.

Runo Lilleaasen, forstander ved Stiftelsen Menighetssøsterhjemmet, takket studentene for at de hadde bidratt på et av de mest meningsfulle studiene. Sykepleie til pasienter med kreftsykdom handler om alt som rører seg i mennesket, - og  om mer enn det man kan lese seg til.

Studentene takket lærerne, skolen og bibliotekar Jenny Owe med både sang og taler. De har opplevd studiet som utfordrende, men også morsomt og lærerikt. Lærerne har vært til stede og lydhøre for studentenes behov.

Til høsten tas det til sammen opp 50 nye studenter på deltids- og heltidsutdanningen.

Publisert: 20.06.2008 12:20 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 23.06.2008 12:10 av Monica L. Donovan
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her