Nyutdannede sykepleiere i Askim

Rektor Mardon Breimoen gratulerte 24 sykepleiere ved deltidsutdanningen i Askim at de har avsluttet sykepleierstudiet ved Høyskolen Diakonova.

Avslutningen ble feiret i Askim kulturhus, med mange inviterte gjester, taler og bevertning.

Rektor Breimoen ønsket lykke til, og sa at Høyskolens lærere fremdeles står til disposisjon for de tidligere studentene. Blant de mange talerne var også avdelingsleder for bachelorutdanningen, Ragnhild Utgaard Nordahl. Hun refererte til Marit Kirkevolds tre grunnpilarer i sykepleie, etikk, teori og praksis. Nordahl trakk frem det etiske perspektivet, og knyttet det opp mot Høyskolens Diakonovas verdier. Diakonova ønsker å utdanne sykepleiere som er kritiske og etisk reflekterte, med kvalitet og profesjonalitet som kjennetegn. Verdier er viktige på Diakonova, samfunnet og helsetjenesten trenger sykepleiere med gode verdier.

Runo Lilleaasen, forstander ved Stiftelsen Menighetssøsterhjemmet, gratulerte de nyutdannede sykepleierne og ønsket dem lykke til videre.

Studentene selv opptrådte med sang og taler.

Utdanningen ble initiert av Kompetanseforum i Indre Østfold. Studentene har 2 ganger i uken fått undervisning på sykehuset i Askim. Grunnet mangel på lokale praksisplasser videreføres ikke deltidsutdanningen til høsten, men Breimoen ser ikke bort fra at Diakonova kan lage et tilsvarende opplegg ved en senere anledning.

Publisert: 26.06.2008 06:50 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 26.06.2008 08:07 av Monica L. Donovan
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her