Informasjon om opptak til helsesøsterutdanningen

Høyskolen Diakonova opplever i år en rekordstor økning i antall søkere til dette studiet.
438 sykepleiere har søkt på de 40 studieplassene helsesøsterutdanningen tilbyr.  

Som en konsekvens av det store søkertallet har vi øket antall studieplasser med 5 plasser slik at vi til studiestart høsten 2008 tar opp 45 studenter.  

Det betyr likevel at ca 400 søkere ikke får tilbud om studieplass hos oss.

Mange av søkerne til utdanningen har både lang og relevant praksis i forhold til å arbeide med barn og familier. Dette er imidlertid ikke nok til å bli tatt opp. De som får tilbud om studieplass har, i tillegg til gode karakterer, også ekstra studiepoeng i form av tilleggs- og videreutdanninger og lignende, jf utdanningens opptakskriterier.  

Det vil i løpet av de nærmeste dagene sendes ut brev med tilbud om studieplass til de som har kommet inn. Dersom noen takker nei til tilbudt plass vil plassen tilbys søkeren som står øverst på ventelisten. Etter at tilbudsbrevene er sendt ut sender vi ut avslagsbrevene.

Studieadministrasjonen har begrenset kapasitet til å svare på henvendelser om opptak over telefon, men man kan stille spørsmål på post@diakonova.no
Vi ønsker dere velkommen til Høyskolen, eller velkommen tilbake som søkere ved en annen anledning.

Publisert: 26.06.2008 07:15 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 26.06.2008 08:00 av Monica L. Donovan
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her