Avslutning av årsstudium i diakoni

24 festkledte diakonkandidater feiret fredag 13. juni at et års skolegang var over.

Dagen ble markert med gudstjeneste, taler, sanger og bevertning. Flere av kandidatene bidro også selv med egenproduserte dikt og sanger.

Avdelingsleder Tormod Kleiven fortalte at det som kjennetegner diakonien er at den har et personlig uttrykk, diakoni kan ikke fungere uten berøring. Den berører oss - vi berøres av den. Denne tråden ble fulgt opp av flere av dagens talere.

I tillegg til en hilsen fra rektor kom det også en hilsen fra Åse-Marit Hovde fra Menighetssøstrenes Diakonifellessskap i Drammen. Denne søsterringen har hatt studentene i forbønn, og hele 5 representanter var til stede på avslutningen. Hun roste studentene for å ha stor frimodighet og mye å gi videre. Samtidig må de huske at mennesket har to ører og en munn, vi skal lytte dobelt så mye som vi snakker.

Randi Tjærnes, ansvarlig for kullet, gjennomgikk året med studentene. Hun kunne fortelle at det har vært et intenst år, med plass til alvorlige tema, refleksjon og ettertanke. Samtidig har også lek og glede stått sentralt. Hun takket studentene for den tilliten de har vist Diakonova gjennom hele studiet.

Studentene selv ga uttrykk for at det hadde vært et intenst år, et år med mye latter og et sterkt fellesskap.

                                             
Høyskolelektor Randi Tjærnes                                                   24 glade diakonikandiadater.
holder tale til studentene sine.

Publisert: 16.06.2008 08:15 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 16.06.2008 11:09 av Monica L. Donovan
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her