Avslutning av årsstudium i diakoni

24 festkledte diakonkandidater feiret fredag 13. juni at et års skolegang var over.

Dagen ble markert med gudstjeneste, taler, sanger og bevertning. Flere av kandidatene bidro også selv med egenproduserte dikt og sanger.

Avdelingsleder Tormod Kleiven fortalte at det som kjennetegner diakonien er at den har et personlig uttrykk, diakoni kan ikke fungere uten berøring. Den berører oss - vi berøres av den. Denne tråden ble fulgt opp av flere av dagens talere.

I tillegg til en hilsen fra rektor kom det også en hilsen fra Åse-Marit Hovde fra Menighetssøstrenes Diakonifellessskap i Drammen. Denne søsterringen har hatt studentene i forbønn, og hele 5 representanter var til stede på avslutningen. Hun roste studentene for å ha stor frimodighet og mye å gi videre. Samtidig må de huske at mennesket har to ører og en munn, vi skal lytte dobelt så mye som vi snakker.

Randi Tjærnes, ansvarlig for kullet, gjennomgikk året med studentene. Hun kunne fortelle at det har vært et intenst år, med plass til alvorlige tema, refleksjon og ettertanke. Samtidig har også lek og glede stått sentralt. Hun takket studentene for den tilliten de har vist Diakonova gjennom hele studiet.

Studentene selv ga uttrykk for at det hadde vært et intenst år, et år med mye latter og et sterkt fellesskap.

                                             
Høyskolelektor Randi Tjærnes                                                   24 glade diakonikandiadater.
holder tale til studentene sine.

Publisert: 16.06.2008 08:15 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 16.06.2008 11:09 av Monica L. Donovan
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her