Avslutning i videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdommer

9 nyutdannete nyresykepleiere feiret fredag 23. mai at de hadde avsluttet sin 2-årige vidererutdanning på Høyskolen Diakonova.

Taler og gratulasjoner kom blant annet fra Mona Wiger, ansvarlig for utdanningen, faglærer og veileder Anne Katrine Torgersen og leder av faggruppa for nyresykepleiere Karianne Lilleland.

Rektor Mardon Breimoen la i talen sin vekt på de mange målene de nyutdannede nyresykepleierne har nådd i løpet av studietiden. De skal blant annet kunne gi støtte og omsorg, gjøre  selvstendige, kliniske vurderinger om sykepleietiltak, reflektere kritisk, ta ansvar og arbeide tverrfaglig.

Det er et øket behov for helsepersonell som arbeider med nyresyke de nærmeste årene. (Menighetssøsteren nr. 2 2008) Breimoen oppfordret studentene til å komme tilbake på aktuelle kurs, og til å fortelle andre sykepleiere om utdanningen her ved Diakonova.

Runo Lilleaasen, forstander ved Stiftelsen Menighetssøsterhjemmet, takket studentene og vektla deres faglige betydning fremover med økende behov for denne kompetansen.

Studentene Kari Oustad og Irene Knapstad holdt tale til sine medstudenter og til Høyskolen. De la vekt på at selv om det har vært hektisk i perioder har det også vært mye moro og mye interessant, og utviklingen har vært både i bredde og i dybde. Også på de områdene en på forhånd oppfattet seg som kunnskapsrik har de lært mye. Sist men ikke minst har de utviklet mer refleksjon og analytisk holdning til faget.

Høyskolen gratulerer med dagen og ønsker alle lykke til videre!


Linda Hårtveit, nyutdannet nyresykepleier, 
synes studiene ved Diakonova har vært veldig spennende. 

Publisert: 28.05.2008 15:00 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 3.06.2008 14:13 av Monica L. Donovan
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her