Avvikler sykepleierutdanning i Askim

Høsten 2004 startet Høyskolen Diakonova opp den deltidsutdanning i sykepleie i Askim. Initiativet kom fra Kompetanseforum i Indre Østfold og studiet var lagt til sykehuset i Askim. Fra høsten av legges dette tilbudet ned.

Dermed ble kun 24 sykepleiere utdannet ved denne deltidsutdanningen. Årsaken til at studiet ikke videreføres er mangel på praksisplasser ved kirurgisk avdeling ved Ringvoll-klinikken. Aktiviteten ved klinikken har gått ned etter at utdanningen startet opp og det er dermed ikke nok praksisplasser for studenter. Rektor Mardon Breimoen ved Høyskolen ser imidlertid ikke bort fra at studiet kan starte opp igjen ved en senere anledning.
 
Rektor Mardon Breimoen utelukker ikke at Høyskolen på sikt
kan starte opp deltidsutdanningen igjen dersom tilgangen på
praksisplasser bedres.

Publisert: 02.05.2008 11:05 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 6.05.2008 12:27 av Anne Kathrine Aambø
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Fredag 20. oktober inviterer Høyskolen Diakonova til sin årlige fagdag Forskning og fag 2017 med spennende foredragsholdere og aktuelle tema. Arrengmentet er gratis.

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her