Avvikler sykepleierutdanning i Askim

Høsten 2004 startet Høyskolen Diakonova opp den deltidsutdanning i sykepleie i Askim. Initiativet kom fra Kompetanseforum i Indre Østfold og studiet var lagt til sykehuset i Askim. Fra høsten av legges dette tilbudet ned.

Dermed ble kun 24 sykepleiere utdannet ved denne deltidsutdanningen. Årsaken til at studiet ikke videreføres er mangel på praksisplasser ved kirurgisk avdeling ved Ringvoll-klinikken. Aktiviteten ved klinikken har gått ned etter at utdanningen startet opp og det er dermed ikke nok praksisplasser for studenter. Rektor Mardon Breimoen ved Høyskolen ser imidlertid ikke bort fra at studiet kan starte opp igjen ved en senere anledning.
 
Rektor Mardon Breimoen utelukker ikke at Høyskolen på sikt
kan starte opp deltidsutdanningen igjen dersom tilgangen på
praksisplasser bedres.

Publisert: 02.05.2008 11:05 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 6.05.2008 12:27 av Anne Kathrine Aambø
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her