Rekordstort søkerantall til helsesøsterstudiet

Siden det første kullet med helsesøsterstudenter startet opp i 2002 har det vært en jevn stigning i søkermassen. I år er søkerantallet større enn noen gang tidligere, opptakskontoret har notert hele 432 søkere til 40 plasser på det populære studiet.

Helsesøsterutdanningen tilbys på deltid over to år og gir 60 studiepoeng. Fagplanen ved Høyskolen fokuserer på helsesøstertjeneste i storby. Helseproblemene i storbyer gir egne utfordringer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

Teamleder Liv S. Aabø er glad for den store søknadsmassen og for at så mange ønsker å utdanne seg innen helsefremmende og forebyggende arbeid.

Det er også en økning i antall søkere til bachelorgraden i sykepleie. Også videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreft og til pasienter med nyresykdom har gode søkertall. Rektor Mardon Breimoen er dessuten fornøyd med at 11 sykepleiere så langt har søkt opptak til utdanningen som hygienesykepleier/smittevernrådgiver. Dette er et nytt studium som starter til høsten.

 
Liv S. Aabø og Turid Sundar ved helsesøsterutdanningen ønsker velkommen til alle nye studenter.

Publisert: 28.04.2008 09:15 av Monica L. Donovan

Oppdatert: 28.04.2008 09:45 av Monica L. Donovan
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Disputas 1. des 2017 

Førstelektor ved Høyskolen Diakonova Kristina Berg Torskenæs disputerer for sin PhD fredag 1.desember.

Disputasen er åpen for alle

 

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her