Kongens sølv til Ann-Elin

I slutten av mars fikk Ann-Elin Slettahjell (66) Kongens fortjenstmedalje i sølv for sitt mangeårige engasjement i Estland. – Du har pågangsmot og ukuelig optimisme. Du har kjærlighet til medmennesker og evne til å begeistre, sa Diakonovas styreleder Finn Kristian Marthinsen før han overrakte medaljen på vegne av Kongen.

Ann-Elin takker styreleder Finn Kristian Marthinsen for medaljen han overrakte på vegne av kongen. Senere i år blir det mottakelse på Slottet.

 

Tekst/foto: Susanne Ward Ådlandsvik

Familie, venner, samarbeidspartnere, kullinger og kolleger. Kantinen i Linstows gate 5 var full av mennesker som mer enn gjerne ville være med å hedre Ann-Elin Slettahjell under medaljeoverrekkelsen.  Hovedpersonen selv var overveldet.

- Jeg er helt sjakk matt. Jeg er vant til å være den som har kontroll, men nå må jeg overlate kontrollen til andre. Å være her og høre på alt som blir sagt, er som å oppleve at livet passerer revy.

- Har du selv tenkt tanken på at du skulle få en slik utmerkelse?

- Nei, det har aldri vært i tankene mine. Det har vært helt fjernt, og jeg fikk nesten sjokk da jeg fikk vite det.

 

Humørspreder

Diakonovas styreleder Finn Kristian Marthinsen trakk i sin tale til frem mange av Ann-Elins kvaliteter.

- Du er en humørspreder som aldri gir opp. Du er oppriktig glad i alle du jobber med og uttrykker stolthet når de lykkes. Du mangler selvhøytidelighet og det anser jeg for å være en god ting. Du kvier deg ikke for å ta i et tak der det trengs. Du har pågangsmot og ukuelig optimisme. Du har kjærlighet til medmenneskene dine og evne til å begeistre. Du er en skikkelig gründer, aktiv pådriver og inspirator. Du er modig igangsetter og en holdningsendrer med en spesiell evne til nettverksbygging. Du møter hver enkelt der de er, med respekt og ydmykhet. Og du følger det kallet du har fått fra Gud og medmennesker, sa Finn Kristian Marthinsen blant annet i sin tale.

Oppbygging av ny standard for sykehushygiene, oppgradering av sykehusinventar- og utstyr, utdannelse av hjelpepleiere i Tallinn og Narva, produksjon og oversettelse av lærebøker, innføring av hospice-filosofi og hospice-avdeling, igangsetting av prosjektet «Omsorg for døende i Narva».  Dette er bare noe av det Ann-Elin Slettahjell har vært aktiv pådriver for gjennom sitt årelange engasjement for Estland.

 

Ikke mistet motet

Kirsti Kristiansen takket på vegne av Estlandsforeningen Midt-Norge for alt Ann-Elin er og gjør.

- Vi er stolte og glade på dine vegne. Det har vært både oppoverbakker og søvnløse netter, men du har ikke mistet motet. Du har hatt et kall oppi det hele og du er ikke ferdig med det kallet, sa Kirsti Kristiansen.

Leder for Diakonifellesskapet, Arny Danielsen, trakk linjene tilbake til begynnelsen av 1970-tallet da hun var elev ved Menighetssøsterhjemmet og hadde praksis på Bærum sykehus.

- Ann-Elin var oversøster og hadde omsorg for alle. Du var trygghet og raushet for oss uerfarne elever og vi kviet oss aldri for å vekke deg om natten eller spørre om ting vi lurte på. Det er kjærligheten som driver deg og du er opptatt av kropp, sjel og ånd for alle, sa Arny Danielsen.

 


Stort hjerte

Jorann Slaaen, leder ved Hospice Lovisenberg, pekte på at Ann-Elin ikke lar seg stoppe av noen ting.

- Det er imponerende å se det pågangsmotet du viser. Det er mange som har fortjent denne medaljen, men det er du som har vært pådriveren. Og du har den gode lederegenskapen at du gir mennesker eierforhold til prosjektene, så de opplever at det er deres eget, sa hun.

Ektemannen Audun tok også ordet for å gratulere sin kone med utmerkelsen.

- Vi er stolt av deg og glad i deg. Du har pågangsmot, engasjement og handlingskompetanse i stort mål. Du har utrettet mye. Men først og fremst har du et stort hjerte der det er plass for alle. For meg, barn, svigerbarn og alle barnebarna. Å være mannen din kan være en utfordring av og til, men det er en glede og fryd å være sammen med deg og du har gjort livet rikt for oss alle.

 

Barna Solveig, Øystein og Olav bidro med musikalske innslag.

 

Kristen tro i praksis

Selv om Ann-Elin denne gangen ikke var med å organisere festen, sørget hun for å få noen sanginnslag som hun ønsket seg. De tre barna Øystein, Olav og Solveig bidro med både sang, piano- og gitarspill.

De tre gratulerte også moren og takket for alt det gode de hadde fått med seg hjemmefra. Datteren Solveig takket spesielt for at moren hadde tatt på alvor det kallet hun hadde fått.

- Det har gjort det lettere for oss barna å realisere det vi skal gjøre her i verden, sa hun.

- Jeg har vært mye hissig på norsk kirke og kristenliv, men grunnen til at jeg aldri har kunnet fravike barnetroen, er din og pappas forvaltning av den kristne tro. Deres fokus er å hjelpe andre og møte mennesker der de er med respekt, åpenhet og gjestfrihet. Dere viser kristen tro i praksis og det kan man ikke diskutere med, sa Solveig Slettahjell, før hun sang Lina Sandell-salmen «Jag kan icke räckna dem alla» etter ønske fra Ann-Elin.

 

 

 

 

 

 

Publisert: 08.05.2012 14:35 av Inger Eggebø

Oppdatert: 18.12.2013 14:21 av Vidar Brundtland Steder
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her