50 år som sykepleiere

De kom fra Karasjok og fra Australia, fra Evje og fra USA, fra Trondheim og fra Island og mange andre steder i Norge, de 35 damene som var invitert til Diakonova for å markere at det er 50 år siden de var ferdige med sin grunnutdanning i sykepleie.
NY_Kull_72.jpg
Kull 72

 

Kull 72 og kull 73 har gjennom alle disse årene hatt et tett samhold, og alle har brukt utdannelsen de fikk i aktiv tjeneste, kortere og lengre tid av livet. Her er både jordmødre og helsesøstre, operasjonssykepleiere og psykiatriske sykepleiere, og mange har vært i tjeneste i sykehjem og hjemmetjeneste. En stor samfunnsinnsats har de stått for.

NY_KULL731.jpg
Diakonileder Åse Snøtun (t.v.) og kull 73

 

Mye har forandret seg siden de to kullene gikk ut av dørene i Rosenborggate 8 for 50 år siden.  Både sykehus og Høyskole har flyttet og har vokst betydelig, og jubilantene lot seg imponere og inspirere. Særlig bredden i aktivitetene fanget oppmerksomheten, og framtidsvisjonene knyttet til Diakonova Voksen skapte stor applaus.

50 år er lang tid, men flere ganger ble det av ansatte ved Diakonova kommentert at "50-års jubilantene blir yngre og yngre!" Om de fleste for lengst er pensjonister, er det fremdeles noen som stille opp som ekstrahjelp i sykehjem.

Vi takker for fellesskapet og at dere ville markere jubileet ved å være sammen med oss disse dagene her på Diakonova.

Kull 72
NY_Kull_72_ved_bordet.jpg
NY_Kull_72_ved_bordet_2.jpg
NY_Kull_72_ved_bordet_3.jpg
 
Kull 73
NY_Kull_73_ved_bordet.jpg

Publisert: 03.09.2013 08:20 av Åse Snøtun

Oppdatert: 18.12.2013 14:17 av Vidar Brundtland Steder
« Tilbake

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her