Helsesøster og Master i sykepleie

Mastergradsstudium i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv - fordypning helsesøster

Mastergradsstudiet i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning innen helsesøsterfaget.

Første halvdel av masterprogrammet kvalifiserer deg som helsesøster med vitnemål.

Studienivå

Mastergrad

Varighet   og omfang

Deltid, 120 studiepoeng

Studiestart

Høsten 2017

Opptakskrav

Norsk autorisasjon i sykepleie, karakterkrav C/2,7 og minst 1 års praksis som sykepleier

Studieplasser

54

Ventelister

Du finner søkernummerert ditt på søknadsweb. Hvis du er under 30 konkurrerer du i begge kvotene:

Ordinær kvote (pdf)

Ungdomskvote (pdf)

Poenggrense

Hovedopptak 2016:

Kvote for søkere under 30 år: 39,75

Ordinær kvote: 34,62

Søknadsfrist

1.mars 2017

Kostnader

Kr. 17 500 pr halvår

Lånekassegodkjent

Ja

Mer informasjon

opptak@diakonova.no 

Hensikten med denne kliniske mastergraden er å utdanne sykepleiere til helsesøstre som i sin tjenesteutøvelse arbeider tverrfaglig og kan bidra til fagutvikling og forskning innenfor eget fagområde.

Her finner du informasjon om søknad og poengberegning til videreutdanning helsesøster og master helsesøster.

JohanneNYmed_hvit_marg.jpg

 

Oversikt over studieuker for nye studenter høsten 2017

Master første studieår

Last ned litteraturlisten for studenter til master i sykepleie og videreutdanning helsesøster 

Last ned studieplanen for master i sykepleie

Se studieuker for studenter i del 2 av masterprogrammet

Se litteraturliste for studenter i del 2 av masterprogrammet

Forberedende litteratur for helsesøsterstudenter som ønsker å komme tidlig i gang med studiet:

Bie, K. (2010). Refleksjonshåndboken: for bedre læring. Oslo: Universitetsforlaget. (Hele boken)

Glavin, K., Helseth, S., & Kvarme, L.G. (2007). Fra tanke til handling. Oslo: Akribe. (Kap. 1.1, 2.1, 2.2, 2.4)

Heap, K. (2005). Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere. Oslo: Gyldendal akademisk. (Kap. 1,2,5)

Mæland, J. G. (2016). Forebyggende helsearbeid: folkehelsearbeid i teori og praksis. Oslo: Universitetsforl. (Kap. 1,2,7)

Fullstendig litteraturliste for Modul1, emne 1, kommer senere.

 

Biblioteket_1.jpg

Kompetanse og kvalifikasjoner

Mastergradsstudiet skal bidra til at kandidaten har en dypere forståelse av sykepleiefaglige utfordringer i kommunehelsetjenesten og hvordan disse kan ivaretas. Fullført mastergradsstudium gir mulighet for opptak til Ph.D. program.

Studiet skal videre kvalifisere til:

  • stillinger i kommunehelsetjenesten som - helsesøster - hjemmesykepleier
  • stillinger som fag- og forskningssykepleiere i kommunen • stillinger som prosjektledere i kommunehelsetjenesten • undervisnings- og fagstillinger i høgskoler/universitet • stipendiatstillinger ved universiteter og høgskoler

Internasjonal utveksling

Høyskolen Diakonova deltar i ulike forskningsnettverk og har etablert samarbeid med høyskoler og universiteter nasjonalt og internasjonalt. Det er mulig å søke om å gjennomføre valgfrie kurs og deler av kliniske studier ved samarbeidende institusjoner.

Biblioteket_3.jpg

Studiets moduler og emner

Denne mastergradsutdanningen tilbyr to fordypninger; 1. Helsesøstertjeneste og 2. Hjemmesykepleie. Studiet gjennomføres på deltid 3 eller 4 år (Masteroppgaven kan taes over 1 eller 2 år). Studiet er bygd opp med noen felles moduler, en modul med valg av fordypning og en modul med valgfrie emner.

Last ned studieplan for master i sykepleie
 
Last ned moduloversikten for Master i sykepleie

 

Spørsmål og svar

Studiets moduler og emner har en målrettet oppbygging, og må gjennomføres i den numeriske rekkefølge de er oppsatt i studieplanen og moduloversikten. Det forventes at studentene følger studieprogresjon. Ved en evt. rettighetspermisjon må studiet gjenopptas fra permisjonstidspunkt på neste kull. Det legges ikke til rette for særordninger i forhold til gjennomføring av studieprogram. For å få innvilget utsatt innleveringsfrist for studiekrav kreves sykemelding.  For å få utsatt eksamen kreves legeattest, eller innvilget permisjon. Alle studiekrav og eksamener må være gjennomført og bestått i tråd med studieplanen og progresjon før oppmelding til avsluttende eksamen.

Praksisplass vil så langt mulig tildeles nær bosted til alle studenter. Grunnet begrenset tilgang på praksisplasser er det ikke mulig å søke om spesiell tildeling av praksisplass.

Vanlige spørsmål og svar til elektronisk søknad.

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.: Opptakskontoret: 22 98 63 00, innvalg 2 eller opptak@diakonova.no

Før spørsmål om masterstudiet del 1: Høyskolelektor Hilde Egge

For spørsmål om masterstudiet del 2: Førsteamanuesis Nina Olsvold

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her