Helsesøster og Master i sykepleie

Mastergradsstudium i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv - fordypning helsesøster

Mastergradsstudiet i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning innen helsesøsterfaget.

Første halvdel av masterprogrammet kvalifiserer deg som helsesøster med vitnemål.

Studienivå

Mastergrad

Varighet   og omfang

Deltid, 120 studiepoeng

Studiestart

Høsten 2017

Opptakskrav

Norsk autorisasjon i sykepleie, karakterkrav C/2,7 og minst 1 års praksis som sykepleier

Studieplasser

54

Poenggrense

Hovedopptak 2016:

Kvote for søkere under 30 år: 39,75

Ordinær kvote: 34,62

Søknadsfrist

1.mars 2017

Kostnader

Kr. 17 500 pr halvår

Lånekassegodkjent

Ja

Mer informasjon

opptak@diakonova.no 

Hensikten med studiet er å bidra til økt faglig kvalitet i pasientarbeid og tverrprofesjonell samhandling, samt til kompetanseheving og forsknings- og utviklingsarbeid innenfor denne delen av helse- og omsorgstjenesten.

Her finner du informasjon om søknad og poengberegning til videreutdanning helsesøster og master helsesøster.

JohanneNYmed_hvit_marg.jpg

Oversikt over studieuker for nye studenter høsten 2016

Master første studieår

Master andre del (studenter som begynner rett på "tredje" studieår)

Last ned litteraturlisten for studenter til master i sykepleie og videreutdanning helsesøster 

Last ned studieplanen for master i sykepleie

 

Biblioteket_1.jpg

Kompetanse og kvalifikasjoner

Mastergradsstudiet skal bidra til at kandidaten har en dypere forståelse av sykepleiefaglige utfordringer i kommunehelsetjenesten og hvordan disse kan ivaretas. Fullført mastergradsstudium gir mulighet for opptak til Ph.D. program.

Studiet skal videre kvalifisere til:

  • stillinger i kommunehelsetjenesten som - helsesøster - hjemmesykepleier
  • stillinger som fag- og forskningssykepleiere i kommunen • stillinger som prosjektledere i kommunehelsetjenesten • undervisnings- og fagstillinger i høgskoler/universitet • stipendiatstillinger ved universiteter og høgskoler

Internasjonal utveksling

Høyskolen Diakonova deltar i ulike forskningsnettverk og har etablert samarbeid med høyskoler og universiteter nasjonalt og internasjonalt. Det er mulig å søke om å gjennomføre valgfrie kurs og deler av kliniske studier ved samarbeidende institusjoner.

Biblioteket_3.jpg

Studiets moduler og emner

Denne mastergradsutdanningen tilbyr to fordypninger; 1. Helsesøstertjeneste og 2. Hjemmesykepleie. Studiet gjennomføres på deltid 3 eller 4 år (Masteroppgaven kan taes over 1 eller 2 år). Studiet er bygd opp med noen felles moduler, en modul med valg av fordypning og en modul med valgfrie emner.

Last ned studieplan for master i sykepleie
 
Last ned moduloversikten for Master i sykepleie

Spørsmål og svar

Studiets moduler og emner har en målrettet oppbygging, og må gjennomføres i den numeriske rekkefølge de er oppsatt i studieplanen og moduloversikten. Det forventes at studentene følger studieprogresjon. Ved en evt. rettighetspermisjon må studiet gjenopptas fra permisjonstidspunkt på neste kull. Det legges ikke til rette for særordninger i forhold til gjennomføring av studieprogram. For å få innvilget utsatt innleveringsfrist for studiekrav kreves sykemelding.  For å få utsatt eksamen kreves legeattest, eller innvilget permisjon. Alle studiekrav og eksamener må være gjennomført og bestått i tråd med studieplanen og progresjon før oppmelding til avsluttende eksamen.

Praksisplass vil så langt mulig tildeles nær bosted til alle studenter. Grunnet begrenset tilgang på praksisplasser er det ikke mulig å søke om spesiell tildeling av praksisplass.

Vanlige spørsmål og svar til elektronisk søknad.

For spørsmål om opptak, studietilbud, søknader, osv.: Opptakskontoret: 22 98 63 00, innvalg 2 eller opptak@diakonova.no

For spørsmål om studiet: Førsteamanuesis Nina Olsvold

 

Mer om studiene og høyskolen

Den planlagte fusjonen mellom Høyskolen Diakonova og VID Vitenskapelige Høgskole kan nå bli en realitet.

Les saken her

 

Mandag 8. mai holder Solfrid Raknes et kurs i psykologisk førstehjelp på Høyskolen Diakonova.

Les mer og meld deg på

 

Veledningskurs

Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom er for sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide med mennesker som er rammet av kreft, i eller utenfor institusjon.

Les mer her

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her