Diakonova i takt med tiden

plasstildeg-400_x_250.jpg

Styret i Diakonova og har vedtatt en intensjonsavtale om å fusjonere Stiftelsen Diakonova med Stiftelsen Det norske Diakonhjem, samt gjort et prinsippvedtak om å fusjonere Høyskolen Diakonova med VID vitenskapelige høgskole.

Les hele saken her


For studenter

Studenter ved Høyskolen Diakonova bruker følgende elektroniske verktøy.

 

      Klikk her for SøknadsWeb


Er du ny student høsten 2016

Master_v2.jpg

Skal du begynne som ny student ved Høyskolen Diakonova høsten 2016?

Klikk her for informasjon om studiestart

Klikk her for informasjon om fadderuken 2016 

  


Mer om studiene og høyskolen

I forbindelse med 100 års jubileet til Høyskolen Diakonvoa avvikles den årlige Forskning og fagdagen fredag 14. oktober.

Les mer og meld deg på

 

Vi har rullerende opptak til studiet i Kristen Sjelesorg, og det fremdeles mulig å søke seg inn på neste opptak høsten 2016. 

Les mer og send søknad her

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et kurs for rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler 19. til 23. september.

Les mer og meld deg på

 

 

Det er ledig et 3-års vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor ved Høyskolen Diakonova, med søknadsfrist 11. september.

Les mer og send søknad